Laudă


 • nu vă mîhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.``
  Neemia 8:10
 • Voi binecuvînta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
  Psalmi 34:1
 • Cine aduce mulţămiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mîntuirea lui Dumnezeu.
  Psalmi 50:23
 • Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfînt, lăudaţi -L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui! Lăudaţi -L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi -L, după mărimea Lui nemărginită! Lăudaţi -L cu sunet de trîmbiţă, lăudaţi -L cu alăuta şi arfa! Lăudaţi -L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi -L, cîntînd cu instrumente cu coarde şi cu cavalul. Lăudaţi -L cu chimvale sunătoare, lăudaţi -L cu chimvale zîngănitoare! Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul
  Psalmi 150
 • Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul trîmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!
  Psalmi 89:14
 • Ferice de poporul, care cunoaşte sunetul trîmbiţei, care umblă în lumina Feţei Tale, Doamne!
  Psalmi 89:15
 • Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pămîntului! Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui.
  Psalmi 100:1, 2
 • Frumos este să lăudăm pe Domnul, şi să mărim Numele Tău, Prea Înalte,
  Psalmi 92:1
 • Voi cînta bunătatea şi dreptatea; Ţie, Doamne, Îţi voi cînta.
  Psalmi 101:1
 • Domnul împărăţeşte:să se veselească pămîntul, şi să se bucure ostroavele cele multe!
  Psalmi 97:1
 • eprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul, şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!
  Psalmi 97:12
 • Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvinteze Numele Lui cel sfînt! Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
  Psalmi 103:1, 2
 • Să laude Numele Lui cu jocuri, să -L laude cu toba şi cu arfa! Căci Domnul are plăcere de poporul Său, şi slăveşte pe cei nenorociţi, mîntuindu -i. Să salte de bucurie credincioşii Lui îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!
  Psalmi 149:1, 3-5
 • Cine aduce mulţămiri, ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mîntuirea lui Dumnezeu.
  Psalmi 50:23
 • Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau, şi cîntau cîntări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închişi îi ascultau.
  Faptele Apostolilor 16:25
 • Apoi în învoire cu poporul, a numit nişte cîntăreţi cari, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte, şi mergînd înaintea oştirii, lăudau pe Domnul şi ziceau: ,,Lăudaţi pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!`` În clipa cînd au început cîntările şi laudele. Domnul a pus o pîndă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, cari veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi.
  2 Cronici 20:21, 22
 • Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
  1 Tesaloniceni 5:18
 • Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor cari mărturisesc Numele Lui.
  Evrei 13:15
 • Să mi se umple gura de laudele Tale, şi'n fiecare zi să Te slăvească!
  Psalmi 71:8
 • Şi eu voi nădăjdui pururea, Te voi lăuda tot mai mult.
  Psalmi 71:14
 • Dela răsăritul soarelui pînă la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
  Psalmi 113:3
 • Vorbiţi între voi cu Psalmi, cu cîntări de laudă şi cu cîntări duhovniceşti, şi cîntaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos.
  Efeseni 5:19, 20
 • Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi cari vă temeţi de El, mici şi mari!``
  Apocalipsa 19:5