Păstorire


 • Îngrijeşte bine de oile tale, şi ia seama la turmele tale.
  Proverbe 27:23
 • Străinii îţi vor zidi zidurile, şi împăraţii lor îţi vor sluji;
  Isaia 60:10
 • Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,,Iată, mă voi îngriji Eu însumi de oile Mele, şi le voi cerceta!
  Ezechiel 34:11
 • I -a zis a doua oară: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?``,,Da Doamne``, I -a răspuns Petru,,,ştii că Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Paşte oiţele Mele``.
  Ioan 21:16
 • Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească: aşa că nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sînt nimic; ci Dumnezeu, care face să crească.
  1 Corinteni 3:6, 7
 • După harul lui Dumnezeu, care mi -a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra.
  1 Corinteni 3:10
 • Dacă am sămănat printre voi bunurile duhovniceşti, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice?
  1 Corinteni 9:11
 • Să ştiţi:cine samănă puţin, puţin va secera; iar cine samănă mult, mult va secera.
  2 Corinteni 9:6
 • Şi ce-ai auzit dela mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii.
  2 Timotei 2:2
 • Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un cîştig mîrşav, ci cu lepădare de sine.
  1 Petru 5:2