Înțelepciune


 • ,,Luaţi seama la ce veţi face, căci nu pentru oameni veţi rosti judecăţi; ci pentru Domnul, care va fi lîngă voi cînd le veţi rosti.
  2 Cronici 19:6
 • dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
  Proverbe 2:3, 5, 6
 • Planurile pe cari le face inima atîrnă de om, dar răspunsul pe care -l dă gura vine dela Domnul.
  Proverbe 16:1
 • amenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar ceice caută pe Domnul înţeleg totul.
  Proverbe 28:5
 • Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite,
  Isaia 11:2, 3
 • Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele.
  Daniel 1:17
 • Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s'o ceară dela Dumnezeu, care dă tuturor cu mînă largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
  Iacob 1:5
 • Fă-mă să aud disdedimineaţă bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalţ sufletul.
  Psalmi 143:8
 • Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă! Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă; în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz!
  Psalmi 143:10, 11
 • să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă
  Proverbe 1:5
 • Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile.
  Proverbe 12:15
 • Planurile nu izbutesc, cînd lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc cînd sînt mulţi sfetnici.
  Proverbe 15:22
 • Ascultă sfaturile, şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor!
  Proverbe 19:20
 • Planurile se pun la cale prin sfat! Fă războiul cu chibzuinţă.
  Proverbe 20:18
 • Căci prin măsuri chibzuite cîştigi bătălia, şi prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa.
  Proverbe 24:6
 • u judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.``
  Ioan 7:24
 • Înţelepciunea care vine de sus, este, întîi, curată, apoi pacinică, blîndă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică.
  Iacob 3:17
 • ,,Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.
  2 Corinteni 13:1