Cмернице


 • Dobro gledaj stoku svoju i staraj se za stada svoja.
  Poslovice 27:23
 • Jer ovako veli Gospod Gospod:Evo me, ja ću tražiti ovce svoje i gledati ih.
  Jezekilj 34:11
 • Reče mu opet drugom:Simone Jonin! Ljubiš li me? Reče Mu:Da, Gospode! Ti znaš da Te ljubim. Reče mu Isus:Pasi ovce moje.
  Jovanu 21:16
 • Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste. Tako niti je onaj šta koji sadi, ni onaj koji zaliva, nego Bog koji daje te raste.
  1. Korinćanima 3:6, 7
 • Po blagodati Božijoj koja mi je dana, ja kao premudri neimar postavih temelj, a drugi zida u visinu; ali svaki neka gleda kako zida.
  1. Korinćanima 3:10
 • Kada mi vama duhovna sejasmo, je li to šta veliko ako mi vama telesna požnjemo?
  1. Korinćanima 9:11
 • Ovo pak velim:koji s tvrdjom seje, s tvrdjom će i požnjeti; a koji blagoslov seje, blagoslov će i požnjeti.
  2. Korinćanima 9:6
 • I šta si čuo od mene pred mnogim svedocima, ono predaj vernim ljudima, koji će biti vredni i druge naučiti.
  2. Timoteju 2:2
 • Pasite stado Božije, koje vam je predato, i nadgledajte ga, ne silom, nego dragovoljno, i po Bogu, niti za nepravedne dobitke, nego iz dobrog srca;
  1. Petrova 5:2