борити за вас


 • A Mojsije reče narodu:Ne bojte se, stanite pa gledajte kako će vas Gospod izbaviti danas; jer Misirce koje ste videli danas, nećete ih nikada više videti do veka.
  Izlazak 14:13
 • Gospode! Budi suparnik suparnicima mojim; udri one koji udaraju na me.
  Psalmi 35:1
 • Pojte Gospodu pesmu novu, jer učini čudesa. Pomože Mu desnica Njegova i sveta mišica Njegova.
  Psalmi 98:1
 • Recite onima kojima se srce uplašilo:Ohrabrite se, ne bojte se; evo Boga vašeg; osveta ide, plata Božja, sam ide, i spašće vas.
  Isaija 35:4
 • I Gospod će me izbaviti od svakog zlog dela, i sačuvaće me za carstvo svoje nebesko; kome slava va vek veka. Amin.
  2. Timoteju 4:18
 • Tako da smemo govoriti:Gospod je moj pomoćnik, i neću se bojati; šta će mi učiniti čovek?
  Jevrejima 13:6
 • Koji tvori greh od djavola je, jer djavo greši od početka. Zato se javi Sin Božji da raskopa dela djavolja.
  1Jovanu 3:8
 • I oni ga pobediše krvlju Jagnjetovom i rečju svedočanstva svog, i ne mariše za život svoj do same smrti.
  Apokalipsa 12:11