понос


 • Ne govorite više ponosito, i neka ne izlaze iz usta vaših reči ohole; jer je Gospod Bog koji sve zna, i on udešava namere.
  1. Samuelova 2:3
 • Kad dodje oholost, dodje i sramota; a u smernih je mudrost
  Poslovice 11:2
 • Od oholosti biva samo svadja, a koji primaju savet, u njih je mudrost.
  Poslovice 13:10
 • Gospod raskopava kuću ponositima, a medju udovici utvrdjuje.
  Poslovice 15:25
 • Smernosti i strahu Gospodnjem plata je bogatstvo i slava i život.
  Poslovice 22:4
 • Oholost ponižuje čoveka, a ko je smeran duhom, dobija slavu.
  Poslovice 29:23
 • Jer koji misli da stoji neka se čuva da ne padne.
  1. Korinćanima 10:12
 • Ponizite se pred Gospodom, i podignuće vas.
  Jakovljeva 4:10
 • liJer svaki koji se podiže, poniziće se; a koji se ponižuje, podignuće se.
  Luki 14:11
 • A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.
  Galaćanima 5:22, 23
 • Ništa ne činite usprkos ili za praznu slavu; nego poniznošću činite jedan drugog većeg od sebe. Ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugih. Jer ovo da se misli medju vama šta je i u Hristu Isusu,
  Filipljanima 2:35
 • Mrzak je Gospodu ko je god ponositog srca, i neće ostati bez kara ako će i druge uzeti u pomoć.
  Poslovice 16:5
 • Oholost dolazi pred pogibao, i ponosit duh pred propast.
  Poslovice 16:18
 • Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti.
  Poslovice 16:25
 • Pred propast podiže se srce čoveka, a pre slave ide smernost.
  Poslovice 18:12
 • A On daje veću blagodat. Jer govori:Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat.
  Jakovljeva 4:6
 • Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.
  Psalmi 25:9
 • Tako vi mladi slušajte starešine; a svi se slušajte medju sobom, i stecite poniznost; jer se Bog ponositima suproti, a poniženima daje blagodat. Ponizite se, dakle, pod silnu ruku Božiju, da vas povisi kad dodje vreme. Sve svoje brige bacite na Nj jer se on brine za vas.
  1. Petrova 5:57
 • A car Izrailjev odgovori i reče:Kažite:Neka se hvali onaj koji se opasuje kao onaj koji se raspasuje.
  1. Kraljevima 20:11
 • Jer je sve to ruka moja stvorila, to je postalo sve, veli Gospod. Ali na koga ću pogledati? Na nevoljnog i na onog ko je skrušenog duha i ko drhće od moje reči.
  Isaija 66:2