Beröm


 • "Gån bort och äten eder bästa mat och dricken edert sötaste vin, och sänden omkring gåvor därav till dem som icke hava något tillrett åt sig, ty denna dag är helgad åt vår Herre. Och varen icke bedrövade, ty fröjd i HERREN är eder starkhet."
  Nehemja 8:10
 • Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.
  Psaltaren 34:1
 • den som offrar lovets offer, han ärar mig; och den som aktar på sin väg, honom skall jag låta se Guds frälsning."
  Psaltaren 50:23
 • Halleluja! Loven Gud i hans helgedom, loven honom i hans makts fäste.Loven honom för hans väldiga gärningar, loven honom efter hans stora härlighetLoven honom med basunklang, loven honom med psaltare och harpa.Loven honom med puka och dans, loven honom med strängaspel och pipa.Loven honom med ljudande cymbaler, loven honom med klingande cymbaler.Allt vad anda har love HERREN. Halleluja!
  Psaltaren 150
 • Saligt är det folk som vet vad jubel är, de som vandra, o HERRE, i ditt ansiktes ljus.
  Psaltaren 89:15
 • En tacksägelsePsaltaren. Höjen jubel till HERREN, alla länder.Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop.
  Psaltaren 100:1, 2
 • Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
  Psaltaren 92:1
 • Om nåd och rätt vill jag sjunga, dig, HERRE, lovsäga.
  Psaltaren 101:1
 • HERREN är nu konung! Därför fröjde sig jorden; havsländerna glädje sig, så många som de äro.
  Psaltaren 97:1
 • Glädjens, I rättfärdige, i HERREN, och prisen hans heliga namn.
  Psaltaren 97:12
 • Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort,
  Psaltaren 103:1, 2
 • Må de lova hans namn under dans, till puka och harpa må de lovsjunga honom.Ty HERREN har behag till sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning.De fromma fröjde sig och give honom ära, de juble på sina läger.
  Psaltaren 149:1, 3-5
 • den som offrar lovets offer, han ärar mig; och den som aktar på sin väg, honom skall jag låta se Guds frälsning."
  Psaltaren 50:23
 • Vid midnattstiden voro Paulus och Silas stadda i bön och lovade Gud med sång, och de andra fångarna hörde på dem.
  Apostagärningarna 16:25
 • Och sedan han hade rådfört sig med folket, ställde han upp män som skulle sjunga till HERRENS ära och lova honom i helig skrud, under det att de drogo ut framför den väpnade hären; de skulle sjunga: "Tacken HERREN, ty hans nåd varar evinnerligen."Och just som de begynte med sången och lovet, lät HERREN ett angrepp ske bakifrån på Ammons barn och Moab och folket ifrån Seirs bergsbygd, dem som hade kommit mot Juda; och de blevo slagna.
  2 Krönikeboken 20:21, 22
 • Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus.
  1 Thessalonikerbr 5:18
 • Så låtom oss då genom honom alltid till Gud "frambära ett lovets offer", det är "en frukt ifrån läppar" som prisa hans namn.
  Hebreerbrevet 13:15
 • Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära.
  Psaltaren 71:8
 • Men jag skall alltid hoppas och än mer föröka allt ditt lov.
  Psaltaren 71:14
 • Från solens uppgång ända till dess nedgång vare HERRENS namn högtlovat.
  Psaltaren 113:3
 • och talen till varandra i Psaltarener och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan,och tacken alltid Gud och Fadern för allt, i vår Herres, Jesu Kristi, namn.
  Efesierbrevet 5:19, 20
 • "Loven vår Gud, alla I hans tjänare, I som frukten honom, både små och stora."
  Uppenbarelseboken 19:5