Kärlek


 • Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken.
  1 Korinthierbrevet 13:13
 • Då svarade han honom: "'Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.'Detta är det yppersta och förnämsta budet.Därnäst kommer ett som är detta likt: 'Du skall älska din nästa såsom dig själv.'På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna."
  Matteus 22:37-40
 • Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.
  Johannes 3:16
 • Och varen framför allt uthålliga i eder kärlek till varandra, ty "kärleken överskyler en myckenhet av synder".
  1 Petrusbrevet 4:8
 • Därav att Han gav sitt liv för oss hava vi lärt känna kärleken; så äro ock vi pliktiga att giva våra liv för bröderna.Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida nöd, huru kan då Guds kärlek förbliva i honom?Kära barn, låtom oss älska icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.
  1 Johannes 3:16-18
 • Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken.
  1 Johannes 4:7, 8
 • Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: "Du skall älska din nästa såsom dig själv."
  Galaterbrevet 5:14
 • Älsken I mig, så hållen I mina bud,
  Johannes 14:15
 • 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.'
  Matteus 25:40
 • Därför, allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.
  Matteus 7:12
 • Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta.Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band.
  Kolosserbrevet 3:13, 14
 • Låten allt hos eder ske i kärlek.
  1 Korinthierbrevet 16:14
 • Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner.
  Johannes 15:13
 • Vi älska, därför att han först har älskat oss.
  1 Johannes 4:19
 • Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma,varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
  Romabrevet 8:38, 39
 • Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra.
  Johannes 13:34
 • Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig; och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader, och jag skall älska honom och jag skall uppenbara mig för honom."Judasbrevet - icke han som kallades Iskariot - sade då till honom: "Herre, varav kommer det att du tänker uppenbara dig för oss, men icke för världen?"Jesus svarade och sade till honom: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.Den som icke älskar mig, han håller icke mina ord; och likväl är det ord som I hören icke mitt, utan Faderns, som har sänt mig.
  Johannes 14:21-24
 • Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.
  Romabrevet 12:9
 • Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då äro ock vi pliktiga att älska varandra.
  1 Johannes 4:11
 • Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin broder.
  1 Johannes 4:21