Skydd mot fiender


 • Och I skolen göra efter mina stadgar, och mina rätter skolen I hålla och skolen göra efter dem; då skolen I bo trygga i landet.
  3 MOSEBOK 25:18
 • Om Benjamin sade han: "HERRENS vän är han, han skall bo i trygghet hos honom, hos honom som överskygger honom alltid, och som har sin boning mellan hans höjder."
  5 MOSEBOK 33:12
 • En tillflykt är han, urtidens Gud, och härnere råda hans eviga armar. Han förjagade fienderna för dig, han sade: Förgör dem.
  5 MOSEBOK 33:27
 • så värdes nu välsigna din tjänares hus, så att det förbliver evinnerligen inför dig. Ja, du, Herre, HERRE, har lovat det, och genom din välsignelse skall din tjänares hus bliva välsignat evinnerligen."
  2 SAMUELSBOKEM 7:29
 • Och David insatte fogdar bland araméerna i Damaskus, och araméerna blevo David underdåniga och förde till honom skänker. Så gav HERREN seger åt David, varhelst han drog fram.
  2 SAMUELSBOKEM 8:6
 • Och jag har varit med dig på alla dina vägar och utrotat alla dina fiender för dig. Och jag vill göra dig ett namn, sådant som de störstes namn på jorden.
  1 KRÖNIKEBOKEN 17:8
 • I frid vill jag lägga mig ned, och i frid skall jag somna in, ty du, HERRE, låter mig bo avskild och i trygghet.
  PSALTAREN 4:8
 • Jag har haft HERREN för mina ögon alltid; ja, han är på min högra sida, jag skall icke vackla.
  PSALTAREN 16:8
 • Ty konungen förtröstar på HERREN, och genom den Högstes nåd skall han icke vackla. Din hand skall nå alla dina fiender; din högra hand skall träffa dem som hata dig. Du skall låta dem känna det såsom i en glödande ugn, när du låter se ditt ansikte. HERREN skall fördärva dem i sin vrede; eld skall förtära dem.
  PSALTAREN 21:7-9
 • HERRENS ängel slår sitt läger omkring dem som frukta honom, och han befriar dem.
  PSALTAREN 34:7
 • Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.
  PSALTAREN 46:1
 • Men konungen skall glädja sig i Gud; berömma sig skall var och en som svär vid honom, ty de lögnaktigas mun skall varda tillstoppad.
  PSALTAREN 63:11
 • Ty du har sagt: "Du, HERRE, är mitt skygd", och du har gjort den Högste till din tillflykt. Ingen olycka skall vederfaras dig, och ingen plåga skall nalkas din hydda.
  PSALTAREN 91:9, 10
 • En vallfartssång; av Salomo. Om HERREN icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå. Om HERREN icke bevarar staden, så vakar väktaren fåfängt.
  PSALTAREN 127:1
 • Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David; där har jag rett till en lampa åt min smorde. Hans fiender skall jag kläda i skam, men på honom skall hans krona glänsa."
  PSALTAREN 132:17,18
 • dig som giver seger åt konungarna, dig som frälste din tjänare David från det onda svärdet.
  PSALTAREN 144:10
 • Ty HERREN skall då vara ditt hopp, och han skall bevara din fot för snaran.
  ORDSPRÅKSBOKEN 3:26
 • Den som fruktar HERREN har ett tryggt fäste, och hans barn få där en tillflykt.
  ORDSPRÅKSBOKEN 14:26
 • HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.
  ORDSPRÅKSBOKEN 18:10
 • Hästar rustas ut för stridens dag, men från HERREN är det som segern kommer.
  ORDSPRÅKSBOKEN 21:31
 • Allt Guds tal är luttrat; han är en sköld för dem som taga sin tillflykt till honom.
  ORDSPRÅKSBOKEN 30:5
 • Sannerligen, Herren, HERREN gör alls intet utan att hava uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna.
  AMOS 3:7
 • Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.
  EFESIERBREVET 6:11, 12