Ärlighet


 • I skolen icke ljuga på varandra. I haven ju avklätt eder den gamla människan med hennes gärningar
  Kolosserbrevet 3:9
 • Vedergällen ingen med ont för ont. Vinnläggen eder om vad gott är inför var man.
  Romabrevet 12:17
 • Ty vi vinnlägga oss om vad som är gott icke allenast inför Herren, utan ock inför människor.
  2 Korinthierbrevet 8:21
 • Falsk våg är en styggelse för HERREN, men full vikt behagar honom väl. De redligas ostrafflighet vägleder dem, men de trolösas vrånghet är dem till fördärv.
  Ordspråksboken 11:1, 3
 • Den som är ond bliver snärjd i sina läppars synd, men den rättfärdige undkommer ur nödenDen som talar vad rätt är, han främjar sanning, men ett falskt vittne talar svek.
  Ordspråksboken 12:13, 17
 • Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det icke väl; men den som bekänner och övergiver dem, han får barmhärtighet.
  Ordspråksboken 28:13
 • Bekännen alltså edra synder för varandra, och bedjen för varandra, på det att I mån bliva botade. Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft.Forgiveness and bitterness
  Jakobsbrevet 5:16
 • Nej, vi hava frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och gå icke illfundigt till väga, ej heller förfalska vi Guds ord, utan framlägga öppet sanningen och anbefalla oss så, inför Gud, hos var människas samvete.
  2 Korinthierbrevet 4:2