Separation från nära och kära


 • men det kallades ock Mispa, ty han sade: "HERREN vare väktare mellan mig och dig, när vi icke mer se varandra.
  1 Mosebok 31:49
 • Om denne gosse bad jag; nu har HERREN givit mig vad jag utbad mig av honom.Därför vill ock jag nu giva honom tillbaka åt HERREN; så länge han lever, skall han vara given åt HERREN." Och de tillbådo där HERREN.
  1 Samuelsboken 1:27, 28
 • Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.
  Psaltaren 23:4
 • Nej, om än min fader och min moder övergiva mig, skall HERREN upptaga mig.
  Psaltaren 27:10
 • HERREN är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.
  Psaltaren 34:18
 • Han helar dem som hava förkrossade hjärtan, och deras sår förbinder han.
  Psaltaren 147:3
 • De största vatten förmå ej utsläcka kärleken, strömmar kunna icke fördränka den. Om någon ville giva alla ägodelar i sitt hus för kärleken, så skulle han ändå bliva försmådd."
  Hga Visan 8:7
 • Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.
  Johannes 14:18
 • Ty jag håller före att denna tidens lidanden intet betyda, i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss.
  Romabrevet 8:18
 • han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi genom den tröst vi själva undfå av Gud kunna trösta dem som äro stadda i allahanda nöd.
  2 Korinthierbrevet 1:4
 • Men allt det som var mig en vinning, det har jag för Kristi skull räknat såsom en förlust.Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för hans skull som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus
  Filipperbrevet 3:7, 8
 • Vi vilja icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om huru det förhåller sig med dem som avsomna, för att I icke skolen sörja såsom de andra, de som icke hava något hopp.
  1 Thessalonikerbr 4:13
 • för att, om eder tro håller provet - vilket är mycket mer värt än guldet, som förgås, men som dock genom eld bliver beprövat - detta må befinnas lända eder till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.
  1 Petrusbrevet 1:7