Af ve acı


 • "Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel Babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz."
  Matta 6:14, 15
 • İsa, "Baba, onları bağışla" dedi. "Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." O'nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler.
  Luka 23:34
 • Kadın, "Hiçbiri, Efendim" dedi. İsa, "Ben de seni yargılamıyorum" dedi. "Git, artık bundan sonra günah işleme!"
  Yuhanna 8:11
 • Kendi uğruna suçlarınızı silen benim, evet benim, Günahlarınızı anmaz oldum.
  Yeşaya 43:25
 • Ne mutlu merhametli olanlara! Çünkü onlar merhamet bulacaklar.
  Matta 5:7
 • Çünkü suçlarını bağışlayacağım, Günahlarını artık anmayacağım.'"
  İbranilere 8:12
 • Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, "Ya Rab" dedi, "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım? Yedi kez mi?" İsa, "Yedi kez değil" dedi. "Yetmiş kere yedi kez derim sana.
  Matta 18:21, 22
 • Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.
  1 Yuhanna 1:9
 • Doğu batıdan ne kadar uzaksa, O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.
  Mezmurlar 103:12
 • Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim.
  Levililer 19:18
 • Sadık kuluna sadakat gösterir, Kusursuz olana kusursuz davranırsın.
  Mezmurlar 18:25
 • Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.
  Mezmurlar 86:5
 • Sevgiyi, sadakati hiç yanından ayırma, Bağla onları boynuna, Yaz yüreğinin levhasına. Böylece Tanrı'nın ve insanların gözünde Beğeni ve saygınlık kazanacaksın.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 3:3, 4
 • "Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır."
  Matta 18:35
 • Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikâyetiniz varsa onu bağışlayın ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın."
  Markos 11:25
 • "Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız.
  Luka 6:37
 • Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
  Efeslilere 4:32
 • Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
  Koloselilere 3:13
 • Dikkat edin, kimse Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmasın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin.
  İbranilere 12:15