Güç ve güç


 • Çünkü sizi zafere kavuşturmak üzere sizinle birlikte düşmanlarınıza karşı savaşmaya gelen Tanrınız RAB'dir.
  Yasa'nın Tekrarı 20:4
 • Sonra oğlu Süleyman'a, "Güçlü ve yürekli ol!" dedi, "İşe giriş. Korkma, yılma. Çünkü benim Tanrım, RAB Tanrı seninledir. RAB'bin Tapınağı'nın bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır.
  1 Tarihler 28:20
 • Ondaki güç insansaldır; bizdeki güç ise bize yardım eden ve bizden yana savaşan Tanrımız RAB'dir." Yahuda Kralı Hizkiya'nın bu sözleri halka güven verdi.
  2 Tarihler 32:8
 • Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle Set çektin hasımlarına, Düşmanı, öç alanı yok etmek için.
  Mezmurlar 8:2
 • Desteğinle akıncılara saldırır, Seninle surları aşarım, Tanrım. Tanrı'nın yolu kusursuzdur, RAB'bin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. Tanrı beni güçle donatır, Yolumu kusursuz kılar.
  Mezmurlar 18:29, 30B, 32
 • Bazıları savaş arabalarına, Bazıları atlarına güvenir, Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.
  Mezmurlar 20:7
 • Yaşam diyarında RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok. Umudunu RAB'be bağla, Güçlü ve yürekli ol; Umudunu RAB'be bağla!
  Mezmurlar 27:13, 14
 • RAB benim gücüm, kalkanımdır, O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. Yüreğim coşuyor, Ezgilerimle O'na şükrediyorum. RAB halkının gücüdür, Meshettiği* kralın zafer kalesidir.
  Mezmurlar 28:7, 8
 • Doğruların kurtuluşu RAB'den gelir, Sıkıntılı günde onlara kale olur.
  Mezmurlar 37:39
 • Bedenim ve yüreğim tükenebilir, Ama Tanrı yüreğimde güç, Bana düşen paydır sonsuza dek.
  Mezmurlar 73:26
 • Ne mutlu gücünü senden alan insana! Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte. Gittikçe güçlenir, Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.
  Mezmurlar 84:5, 7
 • RAB gücüm ve ezgimdir, O kurtardı beni.
  Mezmurlar 118:14
 • İçim eriyor kederden, Sözün uyarınca güçlendir beni!
  Mezmurlar 119:28
 • Çünkü onların öfkesi Duvara çarpan sağanak gibi yükselince, Sen yoksulun, sıkıntı içindeki düşkünün kalesi, Sağanağa karşı sığınak, Sıcağa karşı gölgelik oldun.
  Yeşaya 25:4
 • Yorulanı güçlendirir, Takati olmayanın kudretini artırır.
  Yeşaya 40:29
 • Korkma, çünkü ben seninleyim, Yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.
  Yeşaya 41:10
 • İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür" dedi.
  Matta 19:26
 • Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa, kim bize karşı olabilir?
  Romalılara 8:31
 • Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Tanrı'dır.
  2 Korintoslulara 3:5
 • Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır.
  2 Korintoslulara 10:4
 • Ama O bana, "Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır" dedi. İşte, Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem, o zaman güçlüyüm.
  2 Korintoslulara 12:9, 10
 • Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu'yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.
  Efeslilere 3:16
 • Son olarak Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin.
  Efeslilere 6:10
 • Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.
  Filipililere 4:13
 • Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür. Rab onu aramak o kuvvet verir / The Lord Gives strength To Those Who Call ON Him
  1Yuhanna 4:4
 • Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan, Yüreğime hüzün çökünce. Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,
  Mezmurlar 61:2
 • Çünkü yardım isteyen yoksulu, Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır.
  Mezmurlar 72:12
 • Seslendiğim gün bana yanıt verdin, İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.
  Mezmurlar 138:3
 • RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar.
  Yeşaya 40:31
 • Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın RAB gideceğin her yerde seninle birlikte olacak."
  Yeşu 1:9
 • Bu yüzden, Her Şeye Egemen RAB Tanrı diyor ki, "Madem böyle şeyler konuşuyorsunuz, Ben de sözümü ağzınıza ateş, Bu halkı da odun edeceğim; Ateş onları yakıp yok edecek.
  Yeremya 5:14
 • Halkımı kendi gücümle güçlendireceğim, Adıma layık bir yaşam sürdürecekler." Böyle diyor RAB.
  Zekeriya 10:12
 • Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanız'ın Ruhu olacak.
  Matta 10:20
 • "Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız."
  Resullerin 1:8
 • Kurul üyeleri, Petrus'la Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş, sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar ve onların İsa'yla birlikte bulunduklarını farkettiler.
  Resullerin 4:13
 • Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı gücüdür.
  1 Korintoslulara 1:18
 • Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, Ruh'un kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu. Öyle ki, imanınız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın.
  1 Korintoslulara 2:4, 5