Dürüstlük


 • Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız;
  Koloselilere 3:9
 • Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin.
  Romalılara 12:17
 • Çünkü yalnız Rab'bin gözünde değil, insanların gözünde de doğru olanı yapmaya dikkat ediyoruz.
  2 Korintoslulara 8:21
 • RAB hileli teraziden iğrenir, Hilesiz tartıdansa hoşnut kalır. Erdemlinin dürüstlüğü ona yol gösterir, Hainin yalancılığıysa yıkıma götürür.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 11:1, 3
 • Kötü kişinin günahlı sözleri kendisi için tuzaktır, Ama doğru kişi sıkıntıyı atlatır. Dürüst tanık doğruyu söyler, Yalancı tanıksa hile solur.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 12:13, 17
 • Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, İtiraf edip bırakansa merhamet bulur.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 28:13
 • Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.
  Yakub'un 5:16
 • Utanç verici gizli yolları reddettik. Hileye başvurmayız, Tanrı'nın sözünü de çarpıtmayız. Gerçeği ortaya koyarak kendimizi Tanrı'nın önünde her insanın vicdanına tavsiye ederiz.
  2 Korintoslulara 4:2