Gebelik ve doğum


 • Sana yardım eden babanın Tanrısı'dır, Her ªeye Gücü Yeten Tanrı'dır seni kutsayan. Yukarıdaki göklerin Ve aşağıdaki denizlerin bereketiyle, Memelerin, rahimlerin bereketiyle O'dur seni kutsayan.
  Yaratılış 49:25
 • Ama soyları arttı; üreyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla dolup taştı.
  Mısır'dan Çıkış 1:7
 • Sizi sevecek, kutsayacak, çoğaltacak. Atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede rahminizin meyvesini, toprağınızın ürününü -tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını- sığırlarınızın buzağılarını, sürülerinizin kuzularını bereketli kılacak. Öbür halklardan daha çok kutsanmış olacaksınız. Erkekleriniz, kadınlarınız, hayvanlarınız arasında döl vermeyen olmayacak.
  Yasa'nın Tekrarı 7:13A, 14
 • Beni ana karnında yaratan onu da yaratmadı mı? Rahimde bize biçim veren O değil mi?
  Eyüp 31:15
 • Soyu yeryüzünde güç kazanacak, Doğruların kuşağı kutsanacak.
  Mezmurlar 112:2
 • Kısır kadını evde oturtur, Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. RAB'be övgüler sunun!
  Mezmurlar 113:9
 • Çocuklar RAB'bin verdiği bir armağandır, Rahmin ürünü bir ödüldür.
  Mezmurlar 127:3
 • İç varlığımı sen yarattın, Annemin rahminde beni sen ördün.
  Mezmurlar 139:13
 • Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar, İçindeki halkı kutsar.
  Mezmurlar 147:13
 • Sürüsünü çoban gibi güdecek, Kollarına alacak kuzuları, Bağrında taşıyacak; Usul usul yol gösterecek emziklilere.
  Yeşaya 40:11
 • "'Susamış toprağı sulayacak, Kurumuş toprakta dereler akıtacağım. Çocuklarının üzerine Ruhum'u dökecek, Soyunu kutsayacağım. Akarsu kıyısında otlar arasında yükselen Kavaklar gibi boy atacaklar.
  Yeşaya 44:3, 4
 • "Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım, Uluslara peygamber atadım."
  Yeremya 1:5
 • İman eden kadına ne mutlu! Çünkü Rab'bin ona söylediği sözler gerçekleşecektir."
  Luka 1:45
 • İman sayesinde Sara'nın kendisi de kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni güvenilir saydığından çocuk sahibi olmak için güç buldu.
  İbranilere 11:11
 • Beni huzura kavuşturdu, Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.
  Mezmurlar 18:19
 • Kulak ver bana, Çabuk yetiş, kurtar beni; Bir kaya ol bana sığınmam için, Güçlü bir kale ol kurtulmam için!
  Mezmurlar 31:2
 • RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar, Kurtarır onları.
  Mezmurlar 34:7
 • Ne olur, ya RAB, kurtar beni! Yardımıma koş, ya RAB!
  Mezmurlar 40:13
 • Bense mazlum ve yoksulum, Düşün beni, ya Rab. Yardımcım ve kurtarıcım sensin, Geç kalma, ey Tanrım!
  Mezmurlar 40:17
 • Sıkıntılı gününde seslen bana, Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.
  Mezmurlar 50:15
 • Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan, Yüreğime hüzün çökünce. Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,
  Mezmurlar 61:2
 • "Beni sevdiği için Onu kurtaracağım" diyor RAB, "Beni iyi tanıdığı için Ona kale olacağım.
  Mezmurlar 91:14
 • Bilin ki, kötü kişi cezasız kalmaz, Doğruların soyuysa kurtulur.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 11:21
 • Yorulanı güçlendirir, Takati olmayanın kudretini artırır. Gençler bile yorulup zayıf düşer, Yiğitler tökezleyip düşerler. RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur, Kanat açıp yükselirler kartallar gibi. Koşar ama zayıf düşmez, Yürür ama yorulmazlar.
  Yeşaya 40:29-31
 • Emek vermeyecekler boş yere, Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar. Çünkü kendileri de çocukları da RAB'bin kutsadığı soy olacak.
  Yeşaya 65:23
 • "Doğum sancısı çekmeden doğurdu, Sancısı tutmadan bir erkek çocuk doğurdu. Doğum anına dek getiririm de Doğuracak gücü vermez miyim?" diyor RAB. "Doğuracak güç veren ben, rahmi kapatır mıyım?" diyor Tanrın.
  Yeşaya 66:7, 9
 • Kadın doğum yapacağı zaman ağrı çeker. Çünkü saati gelmiştir. Ama doğurunca, dünyaya bir çocuk getirmenin sevinciyle çektiği acıyı unutur.
  Yuhanna 16:21
 • Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Tanrım güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır.
  1 Korintoslulara 10:13
 • Ama O bana, "Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır" dedi. İşte, Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim.
  2 Korintoslulara 12:9
 • İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz.
  Galatyalılara 6:9
 • Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim.
  Filipililere 4:13
 • Ama doğum yapıp kurtulacaktır; yeter ki, sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkta yaşasın.
  1 Timoteosa 2:15