Gurur


 • Artık büyük konuşmayın, Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın. Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrı'dır; O'dur davranışları tartan.
  1 Samuel 2:3
 • Küstahlığın ardından utanç gelir, Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 11:2
 • Kibirden ancak kavga çıkar, Öğüt dinleyense bilgedir.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 13:10
 • RAB kibirlinin evini yıkar, Dul kadının sınırını korur.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 15:25
 • Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü, Zenginlik, onur ve yaşamdır.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 22:4
 • Kibir insanı küçük düşürür, Alçakgönüllülükse onur kazandırır.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 29:23
 • Onun için, ayakta sağlam durduğunu sanan dikkat etsin, düşmesin!
  >1 Korintoslulara 10:12
 • Yasa imana dayalı değildir. Tersine, "Yasa'nın gereklerini yapan, onlar sayesinde yaşayacaktır."
  Galatyalılara 3:12
 • Rab'bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir.
  Yakub'un 4:10
 • Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir."
  Luka 14:11
 • Ruh'un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.
  Galatyalılara 5:22, 23
 • Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun.
  Filipililere 2:3-5
 • RAB yüreği küstah olandan iğrenir, Bilin ki, öyleleri cezasız kalmaz.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 16:5
 • Gururun ardından yıkım, Kibirli ruhun ardından da düşüş gelir.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 16:18
 • Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, Ama sonu ölümdür.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 16:25
 • Yürekteki gururu düşüş, Alçakgönüllülüğü ise onur izler.
  Süleyman'ın Özdeyişleri 18:12
 • Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle Yazı şöyle diyor: "Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder."
  Yakub'un 4:6
 • Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, Kendi yolunu öğretir onlara.
  Mezmurlar 25:9
 • Ey gençler, siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın. Çünkü, "Tanrı kibirlilere karşıdır, Ama alçakgönüllülere lütfeder." Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrı'nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün kaygılarınızı O'na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.
  1 Petrus'un 5:5-7
 • "Kralınıza deyin ki, 'Zırhını kuşanmadan önce değil, kuşandıktan sonra övünsün."
  >1 Krallar 20:11
 • Çünkü bütün bunları ellerim yaptı, Hepsi böylece var oldu" diyor RAB. "Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana, Sözümden titreyen kişiye değer veririm.
  Yeşaya 66:2