I i Kronikave

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


Kapitull 8

Beniaminit i lindi Balahu, djali i tij i parë, Ashbeli, i dyti, Anbarahu, i treti,
2 Nohahu, i katërti dhe Rafa i pesti.
3 Bijtë e Belahut ishin Adari, Gheri, Abihudi,
4 Abishua, Naamani, Ahoahu,
5 Ghera, Shefufani dhe Hurami.
6 Këta ishin bijtë e Ehudit (që ishin të parët e shtëpive atërore të banorëve të Gebës që u internuan në Manahath):
7 Naamani, Ahijahu dhe Ghera, që i internoi; atij i lindën Uza dhe Ahihudi.
8 Shaharaimit i lindën fëmijë në tokën e Moabit, mbasi u nda nga bashkëshortja e tij,
9 lindi Jobabi, Tsibia, Mesha, Malkami,
10 Jeutsi, Shakia dhe Mirmah. Këta ishin bijtë e tij, të parët e shtëpive të tyre atërore.
11 Nga Hushimi lindën Abitubi dhe Elpaali.
12 Bijtë e Elpaalit ishin Eberi, Mishami, Shemedi, që ndërtoi Onon, Lodin dhe fshatrat përreth,
13 Beria dhe Shema, që ishin të parët e shtëpive atërore të banorëve të Ajalonit dhe që i bënë të ikin me vrap banorët e Gathit.
14 Ahio, Shashaku, Jeremothi,
15 Zebadiahu, Aradi, Ederi,
16 Mikaeli, Ishpahu, Joha ishin bijtë e Beriahut.
17 Zebadiahu, Meshulami, Hizki, Heberi,
18 Ishmerai, Jizliahu dhe Jobabi ishin bijtë e Elpaalit,
19 Jakimi, Zikri, Zabdi,
20 Elianai, Tsilethaj, Elieli,
21 Adajahu, Berajahu dhe Shimrathi ishin bijtë e Shimeit.
22 Ishpani, Eberi, Elieli,
23 Abdoni, Zikri, Hanani,
24 Hananiahu, Elami, Anthothijahu,
25 Ifdejahu dhe Penueli ishin bijtë e Shashakut.
26 Shamsherai, Shehariahu, Athaliahu,
27 Jaareshiahu, Elijahu dhe Zikri ishin bijtë e Jerohamit.
28 Këta ishin të parët më të rëndësishëm të shtëpive atërore në brezat e tyre; ata banonin në Jeruzalem.
29 I ati i Gabaonit banonte në Gabaon dhe gruaja e tij quhej Maakah.
30 I parëlinduri i tij ishte Abdoni; pastaj i lindën Tsuri, Kishi, Baali dhe Nadabi,
31 Gedori, Ahio, Zekeri,
32 dhe Miklothi të cilit i lindi Shimeahu. Edhe këta banuan përballë vëllezërve të tyre në Jeruzalem bashkë me vëllezërit e tyre.
33 Nerit i lindi Kishi; Kishit i lindi Sauli, Saulit i lindi Jonathani, Malkishua, Abinadabi dhe Eshbaali.
34 I biri i Jonathanit ishte Merib-Baali. Merib-Baalit i lindi Mikahu.
35 Bijtë e Mikahut ishin Pitoni, Meleku, Taarea dhe Ashazi.
36 Ashazit i lindi Jeoadahu; Jeoadahut i lindën Amekethi, Azmavethi dhe Zimri; Zimrit i lindi Motsa.
37 Motsas i lindi Binea, bir i të cilit ishte Rafahu, bir i të cilit ishte Eleasahu, bir i të cilit ishte Atseli.
38 Atseli pati gjashtë bij, emrat e të cilëve ishin: Azrikam, Bokeru, Ishmael, Sheariah, Obadiah dhe Hanan. Tërë këta ishin bij të Atselit.
39 Bijtë e Eshekut, vëllait të tij, ishin Ulami, djali i parë, Jeushi i dyti, dhe Elifeleti, i treti.
40 Bijtë e Ulamit ishin njerëz të fortë dhe trima, harkëtarë të mirë; ata patën shumë bij e nipër, njëqind e pesëdhjetë. Tërë këta ishin trashëgimtarë të Beniaminit.