Përzgjedhja shqiptare Bibla Vargu

Ky është një fillim i mirë në qoftë se ju doni të dini se çfarë thotë Bibla në lidhje me çështje të caktuara dhe tema. Kjo nuk do të thotë që ju nuk duhet të lexoni Biblën në kontekstin e tij të plotë. Kjo vetëm na ndihmon për të kujtuar pasazhe kyçe që janë themelore për besimin tonë dhe për të marrë inkurajim dhe forcën në disa çështje specifike dhe ndoshta edhe në situata urgjente. Të zgjedhur nga një prej kategorive poshtë te lexuar.