Isaya

Ciphiza ezahlukweni ngezansi ukuze uzizwe. Azozidlalela wona. Ukulandelisana netekisi, ciphiza, lapha ekubhalwe ukuthi iBhayibheli ngaphezulu, ivuleka kwelinye iwindo.


Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.