صوتی کتاب مقدس

Persian [Farsi] Audio Bible

در صورت استفاده از دستگاه اندروید و اپل می توانید Bible App را دانلود کرده و کتابمقدس را به زبان فارسی و ۳۶ زبان دیگر بخوانید و بشنوید.

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes