Йоил

1 2 3

0:00
0:00

глава 3

Защото, ето, в ония дни и в онова време, Когато върна Юдовите и ерусалимските пленници,
2 Ще събера всичките народи Та ще ги сведа в Иосафатовата {Т.е., Господ съди.} долина, И там ще се съдя с тях Поради людете Си и наследството Си Израиля, Когото разпръснаха между народите. Те си разделиха земята Ми,
3 И хвърлиха жребия за людете Ми; Даваха момче за блудница, И продаваха момиче да пият вино.
4 Да! и що имате с Мене вие, Тире, Сидоне, И всички филистимски предели? Искате ли да Ми въздадете възмездие? А ако Ми въздадете, То Аз без забава бързо ще ви върна възмездието ви върху главите ви.
5 Понеже взехте среброто Ми и златото Ми, И занесохте в капищата си отбраните Ми блага,
6 А продадохте на гърците, Юдейците и ерусалимците, За да ги отдалечите от пределите им,
7 Затова Аз ще ги подигна от мястото, За в което ги предадохте, И ще върна възмездието ви на собствената ви глава;
8 Още ще продам вашите синове и вашите дъщери В ръката на юдейците, А те ще ги продадат на савците, - на далечен народ; Защото Господ изговори това.
9 Прогласете това между народите; Пригответе война; подигнете юнаците; Нека се приближат всичките военни мъже; Нека възлизат.
10 Изковете палешниците си на ножове, И сърповете си на копия; Слабият нека каже: Аз съм юнак!
11 Съберете се и дойдете отвред всички народи, Та се натрупайте заедно; Господи, направи да слязат там юнаците Ти.
12 Нека станат народите и дойдат В Иосафатовата долина; Защото там ще седна да съдя всичките околни народи.
13 Пускайте сърпа в жетвата, защото е узряла; Дойдете, тъпчете, защото линът е пълен, И каците се преливат; Понеже нечестието им е голямо.
14 Множества, множества в долината гдето ще се отсъди за тях; Защото близо е денят Господен в долината гдето ще се даде присъдата.
15 Слънцето и луната ще потъмнеят, И звездите ще оттеглят светенето си.
16 И Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа Си от Ерусалим; Небето и земята ще се потресат; Но Господ ще бъде прибежище на людете Си, И крепостта на израилтяните.
17 Така ще познаете, че Аз съм Господ вашият Бог, Който обитавам в светия си хълм Сион; Тогава Ерусалим ще бъде свет, И чужденци няма вече да минават през него.
18 В оня ден От планините ще капе мъст, И от хълмовете ще тече мляко, И по всичките Юдови дерета ще текат води; А из дома Господен ще избликне извор, Който ще пои ситимската долина.
19 Египет ще запустее, И Едом ще бъде гола пустиня, Поради насилието сторено към юдейците; Защото са пролели невинна кръв в земята им.
20 А Юда ще бъде населен до века, И Ерусалим из род в род.
21 И чрез наказание ще изкарам за чиста кръвта, която още не съм изкарал; Защото Господ обитава в Сион.