Избрани стихове от Библията на български

Това е едно добро начало, ако искате да знаете какво казва Библията за някои въпроси и теми. Това не означава, че не трябва да четем Библията в пълния му контекст. Това само ни помага да запомните ключови пасажи, които са от основно значение за нашата вяра и да получите насърчение и сила на някой конкретен въпрос, а може би и в спешни ситуации. Изберете една от категориите по-долу. [Please, help us improve Bulgarian translations]