Job

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Poglavlje 16

Job progovori i reče:
2 "Koliko se takvih naslušah besjeda, kako ste mi svi vi mučni tješioci!
3 Ima li kraja tim riječima ispraznim? Što te goni da mi tako odgovaraš?
4 I ja bih mogao k'o vi govoriti da vam je duša na mjestu duše moje; i ja bih vas mog'o zasuti riječima i nad sudbom vašom tako kimat' glavom;
5 i ja bih mogao ustima vas hrabrit', i ne bih žalio trud svojih usana.
6 Al' ako govorim, patnja se ne blaži, ako li zašutim, zar će me minuti?
7 Zlopakost me sada shrvala posvema, čitava se rulja oborila na me.
8 Ustao je proti meni da svjedoči i u lice mi se baca klevetama.
9 Jarošću me svojom razdire i goni, škrgućuć' zubima obara se na me. Moji protivnici sijeku me očima,
10 prijeteći, na mene usta razvaljuju, po obrazima me sramotno ćuškaju, u čoporu svi tad navaljuju na me.
11 Da, zloćudnicima Bog me predao, u ruke opakih on me izručio.
12 Mirno življah dok On ne zadrma mnome, za šiju me ščepa da bi me slomio.
13 Uze me za biljeg i strijelama osu, nemilosrdno mi bubrege probode i mojom žuči zemlju žednu natopi.
14 Na tijelu mi ranu do rane otvara, kao bijesan ratnik nasrće na mene.
15 Tijelo sam golo u kostrijet zašio, zario sam čelo svoje u prašinu.
16 Zapalilo mi se sve lice od suza, sjena tamna preko vjeđa mi je pala.
17 A nema nasilja na rukama mojim, molitva je moja bila uvijek čista.
18 O zemljo, krvi moje nemoj sakriti i kriku mom ne daj nigdje da počine.
19 Odsad na nebu imam ja svjedoka, u visini gore moj stoji branitelj.
20 Moja vika moj je odvjetnik kod Boga dok se ispred njega suze moje liju:
21 o, da me obrani u parbi mojoj s Bogom ko što smrtnik brani svojega bližnjega.
22 No životu mom su odbrojena ljeta, na put bez povratka meni je krenuti.