Job

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Poglavlje 40

I Jahve se obrati Jobu i reče mu:
2 "Zar će se s Jakim preti još kudilac? Tužitelj Božji nek' sam odgovori!"
3 A Job odgovori Jahvi i reče:
4 "Odveć sam malen: što da odgovorim? Rukom ću svoja zatisnuti usta.
5 Riječ rekoh - neću više započeti; rekoh dvije - al' neću nastaviti."
6 Nato Jahve odgovori Jobu iz oluje i reče:
7 "Bokove svoje opaši k'o junak, ja ću te pitat', a ti me pouči.
8 Zar bi i moj sud pogaziti htio, okrivio me da sebe opravdaš?
9 Zar ti mišica snagu Božju ima, zar glasom grmjet' možeš poput njega?
10 Ogrni se sjajem i veličanstvom, dostojanstvom se odjeni i slavom.
11 Plani dÓe bijesom ognja jarosnoga, pogledom jednim snizi oholnika.
12 Ponositoga pogledaj, slomi ga, na mjestu satri svakoga zlikovca.
13 U zemlju sve njih zajedno zakopaj, u mračnu ih pozatvaraj tamnicu.
14 Tada ću i ja tebi odat' hvalu što si se svojom desnicom spasio.
15 A sada, dÓe promotri Behemota! Travom se hrani poput govečeta,
16 u bedrima je, gle, snaga njegova, a krepkost mu u mišićju trbušnom.
17 Poput cedra rep podignut ukruti, sva su mu stegna ispreplele žile.
18 Mjedene cijevi kosti su njegove, zglobovi mu od željeza kvrge.
19 Prvenac on je Božjega stvaranja; mačem ga je naoružao tvorac.
20 Gore mu danak u hrani donose i sve zvijerje što po njima se igra.
21 Pod lotosom on zavaljen počiva, guštik močvarni i glib kriju ga.
22 Sjenu mu pravi lotosovo lišće, pod vrbama on hladuje potočnim.
23 Nabuja li rijeka, on ne strahuje: nimalo njega ne bi zabrinulo da mu u žvale i sav Jordan jurne.
24 Tko bi za oči uhvatio njega i tko bi mu nos sulicom probio?