Efežanima

1 2 3 4 5 6


Poglavlje 1

Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu.
2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu.
4 Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim;
5 u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,
6 na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome
7 u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti.
8 Nju preobilno u nas uli zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem
9 obznanivši nam otajstvo svoje volje po dobrohotnom naumu svojem što ga prije u njemu zasnova
10 da se provede punina vremena: uglaviti u Kristu sve - na nebesima i na zemlji.
11 U njemu, u kome i nama - predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje - u dio pade
12 da budemo na hvalu Slave njegove - mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
13 U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine - evanđelje spasenja svoga - u njemu ste, prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,
14 koji je zalog naše baštine: otkupljenja, posvojenja - na hvalu Slave njegove.
15 Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima,
16 ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:
17 Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;
18 prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima
19 i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove
20 koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima
21 iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu.
22 Sve mu podloži pod noge, a njega postavi - nad svime - Glavom Crkvi,
23 koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.