Efežanima

1 2 3 4 5 6


Poglavlje 3

Radi toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane...
2 Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas:
3 objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah.
4 Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo,
5 koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima:
6 da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po evanđelju,
7 kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove.
8 Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova
9 i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori,
10 da sada - po Crkvi - Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja
11 zasnovana - po naumu o vjekovima - u Kristu Isusu Gospodinu našemu.
12 U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.
13 Zato ne klonite, molim, s nevolja mojih za vas! One su slava vaša!
14 Zato prigibam koljena pred Ocem,
15 od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji:
16 neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka
17 da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni
18 mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina
19 te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
20 Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti -
21 Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.