Σοφονίας

1 2 3


Κεφάλαιο 3

ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ η παραδειγματισμένη και μολυσμένη· η πόλη που καταθλίβει!
2 Δεν υπάκουσε στη φωνή· δεν δέχθηκε διόρθωση· δεν έλπισε στον Κύριο· δεν πλησίασε στον Θεό της.
3 Οι άρχοντές της είναι μέσα σ' αυτή ωρυόμενα λιοντάρια· οι κριτές της, λύκοι τής εσπέρας· δεν αφήνουν τίποτε μέχρι το πρωί.
4 Οι προφήτες της είναι προπετείς, άνθρωποι δόλιοι· οι ιερείς της βεβήλωσαν το αγιαστήριο, αθέτησαν τον νόμο.
5 Ο Κύριος είναι δίκαιος ανάμεσά της· δεν θα κάνει αδικία· κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως, τίποτε δεν παραλείπει· όμως, ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή.
6 Εξολόθρευσα έθνη· οι πύργοι τους είναι ερημωμένοι· ερήμωσα τους δρόμους τους, ώστε να μη υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει· οι πόλεις τους αφανίστηκαν, ώστε δεν υπάρχει κάποιος που να κατοικεί.
7 Είπα: Βέβαια, θα με φοβόσουν, θα δεχόσουν παιδεία, και η κατοικία της δεν θα εξολοθρευόταν, όσο και αν την τιμωρούσα· όμως, αυτοί έσπευσαν να διαφθείρουν όλες τις πράξεις τους.
8 Γι' αυτό, να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λεηλασία· επειδή, η απόφασή μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συναθροίσω τα βασίλεια, να ξεχύσω επάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαψη της οργής μου· επειδή, ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά τού ζήλου μου.
9 Δεδομένου ότι, τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να τον δουλεύουν κάτω από έναν ζυγό.
10 Από την περιοχή πέρα από τον ποταμό τής Αιθιοπίας, οι ικέτες μου, η θυγατέρα των διασπαρμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου.
11 Κατά την ημέρα εκείνη δεν θα ντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου, με τις οποίες ανόμησες εναντίον μου· επειδή, τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχώνται στη μεγαλοπρέπειά σου, και στο εξής δεν θα κομπάζεις ενάντια στο βουνό μου το άγιο.
12 Και θα αφήσω ανάμεσά σου έναν λαό θλιμμένον και φτωχό, κι αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου.
13 Το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θα πράξει ανομία ούτε θα μιλήσει ψέματα ούτε θα βρεθεί στο στόμα τους δόλια γλώσσα· επειδή, αυτοί θα βόσκουν και θα πλαγιάζουν, και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει.
14 Ψάλλε, θυγατέρα Σιών· αλαλάξτε, Ισραήλ· απολάμβανε τέρψη και ευφραίνου από όλη σου την καρδιά, θυγατέρα Ιερουσαλήμ.
15 Ο Κύριος αφαίρεσε τις κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρό σου· ο Κύριος είναι βασιλιάς τού Ισραήλ ανάμεσά σου· στο εξής δεν θα δεις κακό.
16 Κατά την ημέρα εκείνη θα ειπωθεί στην Ιερουσαλήμ: Μη φοβάσαι· Σιών, ας μη παραλύουν τα χέρια σου.
17 Ο Κύριος ο Θεός σου, που είναι στο μέσον σου, ο δυνατός, θα σε σώσει, θα ευφρανθεί σε σένα με χαρά, θα αναπαύεται στην αγάπη του, θα ευφραίνεται σε σένα με άσματα.
18 Θα συγκεντρώσω τούς λυπημένους για τις επίσημες γιορτές, αυτούς που είναι από σένα, στους οποίους ο ονειδισμός ήταν βάρος.
19 Δέστε, κατά τον καιρό εκείνο θα αφανίσω όλους αυτούς που σε καταθλίβουν· και θα σώσω αυτή που χωλαίνει, και θα συνάξω αυτή που έχει εκβληθεί έξω· και θα τους κάνω έπαινο και δόξα σε κάθε τόπο τής ντροπής τους.
20 Κατά τον καιρό εκείνο θα σας φέρω, και κατά τον καιρό εκείνο θα σας συνάξω· επειδή, θα σας κάνω ονομαστούς και επαινετούς ανάμεσα σε όλους τούς λαούς τής γης, όταν εγώ θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας μπροστά από τα μάτια σας, λέει ο Κύριος.