Ελληνική επιλογή Στίχος Αγία Γραφή

Αυτό είναι μια καλή αρχή, αν θέλετε να ξέρετε τι λέει η Βίβλος σχετικά με ορισμένα ζητήματα και θέματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να διαβάσει την Αγία Γραφή στην πλήρη μορφή της. Αυτό βοηθά μόνο να θυμηθούμε βασικά σημεία που είναι θεμελιώδεις για την πίστη μας και να παίρνουν θάρρος και τη δύναμη σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα και ίσως σε επείγουσες καταστάσεις. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για να διαβάσετε.