Αγγαίος

1 2


Κεφάλαιο 2

Κατά τον έβδομο μήνα, την 21η ημέρα τού μήνα, έγινε λόγος τού Κυρίου διαμέσου τού προφήτη Αγγαίου, λέγοντας:
2 Μίλησε τώρα στον Ζοροβάβελ, τον γιο τού Σαλαθιήλ, τον διοικητή τού Ιούδα, και στον Ιησού, τον γιο τού Ιωσεδέκ, τον μεγάλο ιερέα, και στο υπόλοιπο του λαού, λέγοντας:
3 Ποιος έμεινε ανάμεσά σας, που είχε δει αυτόν τον οίκο στην πρώτη του δόξα; Και τι είδους τον βλέπετε τώρα εσείς; Δεν είναι στα μάτια σας σαν τίποτε, συγκρινόμενος με εκείνον;
4 Όμως, να ενδυναμώνεσαι τώρα, Ζοροβάβελ, λέει ο Κύριος· και να ενδυναμώνεσαι, Ιησού, γιε τού Ιωσεδέκ, μεγάλε ιερέα· και να ενδυναμώνεσαι, ολόκληρε λαέ τού τόπου, λέει ο Κύριος, και εργάζεστε· επειδή, εγώ είμαι μαζί σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
5 Σύμφωνα με τον λόγο τής διαθήκης μου προς εσάς, όταν βγήκατε από την Αίγυπτο, το πνεύμα μου θα μένει ανάμεσά σας· μη φοβάστε.
6 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Άλλη μια φορά, ύστερα από λίγο, εγώ θα σείσω τον ουρανό, και τη γη, και τη θάλασσα, και την ξηρά.
7 Και θα σείσω όλα τα έθνη, και θάρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών· και θα γεμίσω αυτόν τον οίκο από δόξα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
8 Δικό μου είναι το ασήμι, και δικό μου είναι το χρυσάφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
9 Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη τού πρώτου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων· και σ' αυτόν τον τόπο θα δώσω ειρήνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
10 ΚΑΤΑ την 24η ημέρα τού ένατου μήνα, στον δεύτερο χρόνο τού Δαρείου, έγινε λόγος τού Κυρίου διαμέσου τού προφήτη Αγγαίου, λέγοντας:
11 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Ρώτησε τώρα τους ιερείς για τον νόμο, λέγοντας:
12 Αν κάποιος πάρει άγιο κρέας στην άκρη τού ιματίου του, και με την άκρη του αγγίξει ψωμί ή μαγείρεμα ή κρασί ή λάδι ή κάθε φαγητό, θα αγιαστεί; Και οι ιερείς απάντησαν, και είπαν: Όχι.
13 Και ο Αγγαίος είπε: Αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι απ' αυτά, θα μολυνθεί; Και οι ιερείς απάντησαν, και είπαν: Θα μολυνθεί.
14 Και ο Αγγαίος απάντησε, και είπε: Έτσι είναι μπροστά μου αυτός ο λαός, και έτσι αυτό το έθνος, λέει ο Κύριος, και έτσι ολόκληρο το έργο των χεριών τους· και ό,τι προσφέρουν εκεί, είναι μολυσμένο.
15 Και τώρα, λοιπόν, συλλογιστείτε, από την ημέρα αυτή και στο εξής, πριν μπει πέτρα επάνω σε πέτρα στον ναό τού Κυρίου,
16 πριν γίνουν αυτά, πορευόταν κάποιος σε έναν σωρό 20 μέτρων, και ήσαν 10· πορευόταν στον ληνό για να αντλήσει 50 μέτρα από τον ληνό, και ήσαν 20.
17 Σας πάταξα με ανεμοφθορά, και με ερυσίβη, και με χαλάζι, σε όλα τα έργα των χεριών σας· όμως, εσείς δεν επιστρέψατε σε μένα, λέει ο Κύριος.
18 Συλλογιστείτε τώρα· από την ημέρα αυτή και στο εξής, από την 24η ημέρα τού ένατου μήνα, από την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο ναός τού Κυρίου, συλλογιστείτε.
19 Είναι ο σπόρος ακόμα μέσα στην αποθήκη; Ακόμα και η άμπελος, και η συκιά, και η ροδιά, και το ελιόδεντρο, δεν καρποφόρησαν· από την ημέρα αυτή θα τα ευλογήσω.
20 ΚΑΙ πάλι έγινε λόγος τού Κυρίου προς τον Αγγαίο, την 24η ημέρα τού μήνα, λέγοντας:
21 Μίλησε στον Ζοροβάβελ, τον διοικητή του Ιούδα, λέγοντας: Εγώ σείω τον ουρανό και τη γη·
22 και θα καταστρέψω τον θρόνο των βασιλείων, και θα εξολοθρεύσω το κράτος των βασιλείων των εθνών· και θα καταστρέψω τις άμαξες και τους καβαλάρηδές τους· και τα άλογα και οι καβαλάρηδές τους θα πέσουν, κάθε ένας με τη ρομφαία τού αδελφού του.
23 Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα πάρω εσένα, Ζοροβάβελ, τον δούλο μου, τον γιο του Σαλαθιήλ, λέει ο Κύριος, και θα σε βάλω σαν σφραγίδα· επειδή, σε διάλεξα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.