0:00
0:00

הפרק 12

ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני׃
2 הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרת יה יהוה ויהי לי לישועה׃
3 ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה׃
4 ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו׃
5 זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת זאת בכל הארץ׃
6 צהלי ורני יושבת ציון כי גדול בקרבך קדוש ישראל׃