0:00
0:00

הפרק 15

משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר מואב נדמה׃
2 עלה הבית ודיבן הבמות לבכי על נבו ועל מידבא מואב ייליל בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה׃
3 בחוצתיו חגרו שק על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי׃
4 ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו נפשו ירעה לו׃
5 לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו׃
6 כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר כלה דשא ירק לא היה׃
7 על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום׃
8 כי הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים יללתה׃
9 כי מי דימון מלאו דם כי אשית על דימון נוספות לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה׃