0:00
0:00

Adhyāya 114

jab israael ne misr se, arthata yakoob ke gharane ne any bhashaavalon ke beech men kooch kiya,
2 tab yahooda yahova ka pavitrasthan aur israael usake rajy ke log ho gaae..
3 samudra dekhkar bhaga, yardan nadee ulattee bahee.
4 pahad meddhon kee nain uchhlane lage, aur pahaadiyan bhed-bakaariyon ke bachchon kee nain uchhlane lageen..
5 he samudra, tujhe kya hua, ki too bhaga? aur he yardan tujhe kya hua, ki too ulattee bahee?
6 he pahadon tumhen kya hua, ki tum bhedon kee nai, aur he pahaadiyon tumhen kya hua, ki tum bhed-bakaariyon ke bachchon kee nain uchhleen?
7 he prathvee prabhu ke samhane, han yakoob ke parameshvar ke samhane thrathra.
8 vah chattan ko jal ka tal, chakamak ke patthr ko jal ka sota bana dalata haai..