0:00
0:00

поглавље 1

Ovo su imena sinova Izrailjevih koji dodjoše u Misir, dodjoše s Jakovom, svaki sa svojom porodicom:
2 Ruvim, Simeun, Levije i Juda,
3 Isahar, Zavulon i Venijamin,
4 Dan i Neftalim, Gad i Asir.
5 A svega beše ih od bedara Jakovljevih sedamdeset duša s Josifom, koji beše u Misiru.
6 A Josif umre i sva braća njegova i sav onaj naraštaj.
7 I sinovi Izrailjevi narodiše se i umnožiše se, i napredovaše i osiliše veoma, da ih se zemlja napuni.
8 Tada nasta nov car u Misiru, koji ne znaše za Josifa;
9 I reče narodu svom: Gle, narod sinova Izrailjevih veći je i silniji od nas.
10 Nego hajde mudro da postupamo s njima, da se ne množe, i kad nastane rat da ne pristanu s neprijateljima našim i ne udare na nas i ne odu iz zemlje.
11 I postaviše nad njima nastojnike da ih muče teškim poslovima; i gradjaše narod Izrailjev Faraonu gradove Pitom i Ramesu.
12 Ali što ga više mučahu to se više množaše i napredovaše, da se grožahu od sinova Izrailjevih.
13 I žestoko nagonjahu Misirci sinove Izrailjeve na poslove,
14 I zagorčavahu im život teškim poslovima, blatom i opekama i svakim radom u polju, i svakim drugim poslom, na koji ih žestoko nagonjahu.
15 I još zapovedi car misirski babicama jevrejskim, od kojih jednoj beše ime Sefora, a drugoj Fuva,
16 I reče: Kad babičite Jevrejke, i u porodjaju vidite da je muško, ubijte ga, a kad bude žensko, nek ostane živo.
17 Ali se babice bojahu Boga, i ne činjahu kako im reče car misirski, nego ostavljahu decu u životu.
18 A car misirski dozva babice, i reče im: Zašto to činite, te ostavljate u životu mušku decu?
19 A babice rekoše Faraonu: Jevrejke nisu kao žene Misirke; jače su; dok im dodje babica, one već rode.
20 I Bog učini dobro babicama; i narod se umnoži i osili veoma;
21 I što se babice bojahu Boga, načini im kuće.
22 Tada zapovedi Faraon svemu narodu svom govoreći: Svakog sina koji se rodi bacite u vodu, a kćeri sve ostavljajte u životu.