0:00
0:00

поглавље 40

I Gospod reče Mojsiju govoreći:
2 Prvi dan prvog meseca podigni šator, šator od sastanka,
3 I metni onde kovčeg od svedočanstva, i zakloni ga zavesom.
4 I unesi sto, i uredi šta treba urediti na njemu; unesi i svećnjak, i zapali žiške na njemu.
5 I namesti zlatni oltar kadioni pred kovčegom od svedočanstva; i obesi zaves na vratima od šatora.
6 I metni oltar za žrtvu paljenicu pred vrata šatoru, šatoru od sastanka,
7 I metni umivaonicu izmedju šatora od sastanka i oltara, i u nju nalij vode.
8 I podigni trem unaokolo, i metni zaves na vrata od trema.
9 I uzmi ulje pomazanja, i pomaži šator i sve što je u njemu, i osveti ga i sve sprave njegove, i biće svet.
10 Pomaži i oltar za žrtvu paljenicu i sve sprave njegove, te ćeš osvetiti oltar, i oltar će biti svetinja nad svetinjom.
11 Pomaži i umivaonicu i podnožje njeno, i osveti je.
12 I kaži Aronu i sinovima njegovim da pristupe na vrata šatora od sastanka, i umij ih vodom;
13 I obuci Arona u svete haljine i pomaži ga i osveštaj ga, da mi vrši službu svešteničku.
14 I sinovima njegovim zapovedi neka mi pristupe, i obuci im košulje.
15 I pomaži ih, kao što pomažeš oca njihovog, da mi vrše službu svešteničku; i pomazanje njihovo biće im, za večno sveštenstvo od kolena do kolena.
16 I učini Mojsije sve, kako mu zapovedi Gospod tako učini.
17 I podiže se šator druge godine prvog meseca prvi dan.
18 I Mojsije podiže šator, i podmetnu mu stopice, i namesti daske, i povuče prevornice, i ispravi stupove.
19 Pa razape naslon nad šator, i metnu pokrivač na naslon ozgo, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.
20 I uzevši svedočanstvo metnu ga u kovčeg, i provuče poluge na kovčegu, i metnu zaklopac ozgo na kovčeg.
21 I unese kovčeg u šator, i obesi zaves, te zakloni kovčeg sa svedočanstvom, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.
22 I namesti sto u šatoru od sastanka na severnu stranu šatora pred zavesom,
23 I postavi na njemu hleb pred Gospodom kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.
24 I namesti svećnjak u šatoru od sastanka, prema stolu na južnu stranu šatora.
25 I zapali žiške na njemu pred Gospodom, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.
26 I namesti oltar zlatni u šatoru od svedočanstva pred zavesom.
27 I pokadi na njemu kadom mirisnim, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.
28 I obesi zaves na vrata od šatora.
29 I oltar za žrtvu paljenicu namesti na vrata od šatora, šatora od sastanka, i prinese na njemu žrtvu paljenicu, i dar, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.
30 I metnu umivaonicu izmedju šatora od sastanka i oltara, i nali u nju vode za umivanje.
31 I praše iz nje ruke i noge svoje Mojsije i Aron i sinovi njegovi.
32 Kad ulažahu u šator od svedočanstva i kad pristupahu k oltaru, umivahu se najpre, kao što beše zapovedio Gospod Mojsiju.
33 I podiže trem oko šatora i oltara, i metnu zaves na vrata tremu. Tako svrši Mojsije posao taj.
34 Tada oblak pokri šator od sastanka, i napuni se šator slave Gospodnje.
35 I ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer beše na njemu oblak, i slave Gospodnje beše pun šator.
36 A kad se podizaše oblak sa šatora, tada polažahu sinovi Izrailjevi, dokle god putovahu.
37 A kad se ne podizaše oblak, onda ni oni ne polažahu do dana kad se podiže.
38 Jer oblak Gospodnji beše na šatoru danju, a noću oganj beše na njemu pred očima svega doma Izrailjevog, dokle god putovahu.