поглавље 11

I naseliše se knezovi narodni u Jerusalimu, a ostali narod meta žreb da uzmu jednog od deset da sedi u jerusalimu svetom gradu, i ostalih devet delova po drugim gradovima.
2 I blagoslovi narod sve ljude koji sami od svoje volje pristaše da sede u Jerusalimu.
3 Ovo su glavari zemaljski koji se naseliše u Jerusalimu, a po ostalim gradovima judejskim nastaniše se svaki na svom nasledstvu po gradovima svojim Izrailjci sveštenici i Leviti, Netineji i sinovi sluga Solomunovih:
4 U Jerusalimu, dakle, naseliše se neki od sinova Judinih i Venijaminovih: od sinova Judinih: Ataja sin Ozije, sina Zaharije, sina Amarije, sina Sefatije, sina Maleleilovog, od sinova Faresovih;
5 I Masija, sin Varuha sina Holoze sina Azaje, sina Adaje, sina Jojariva sina Zahrije, sina Silonijevog;
6 Svega sinova Faresovih što se naseliše u Jerusalimu, četiri stotine i šezdeset i osam hrabrih ljudi;
7 A izmedju sinova Venijaminovih: Saluj sin Mesulama, sina Joada, sina Fedaje, sina Kolaje, sina Masija, sina Itila, sina Isaijinog,
8 I za njim Gava, Salaj devet stotina i dvadeset i osam;
9 A Joilo, sin Zahrijev beše nad njima, a Juda sin Senujin beše drugi nad gradom;
10 Od sveštenika: Jedaja sin Jojavov, Jahin,
11 Seraja sin Helkije, sina Mesulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahitovovog, starešina u domu Božjem,
12 A braće njihove što služahu u domu osam stotina i dvadeset i dva; i Adaja, sin Jeroama, sina Felalije, sina Amsija, sina Zaharije, sina Pashora, sina Malhijinog,
13 I braće njegove glavara u domovima otačkim dvesta i četrdeset i dva; i Amasaj, sin Azreila, sina Azaja; sina Mesilemota, sina Imirovog,
14 I braće njihove hrabrih ljudi sto i dvadeset i osam, a nad njima beše Zavdilo, sin Gedolimov;
15 I od Levita: Semaja sina Asuva sina Azrikama, sina Asavije, sina Vunijevog;
16 I Savetaj, i Jozavad behu nad poslom spoljašnjim za dom Božji izmedju glavara levitskih,
17 A Matanija, sin Mihe sina Zavdija sina Asafovog beše poglavar koji počinjaše hvalu u molitvi, i Vakvukija drugi izmedju braće svoje, i Avda sin Salije sina Galala sina Jedutunovog;
18 Svega Levita u svetom gradu beše dve stotine i osamdeset i četiri;
19 A od vratara: Akuv, Talmon, i braća njihova što čuvahu stražu na vratima, sto i sedamdeset i dva;
20 A ostatak naroda Izrailjevog, sveštenika i Levita beše po svim gradovima Judinim, svak na svom nasledstvu;
21 A Netineji naseliše se u Ofildu, i Siha i Gispa behu nad Netinejima.
22 A nad Levitima u jerusalimu beše Ozija, sin Vanija, sina Asavije, sina Matanije, sina Mišinog. Izmedju sinova Asafovih, pevači behu u službi za dom Božji.
23 Jer beše careva zapovest za njih i beše odredjena plata pevačima za svaki dan.
24 I Petaja, sin Mesizaveilov od sinova Zare sina Judinog beše mesto cara za svaki posao s narodom.
25 A po selima i poljima njihovim neko od sinova Judinih nastani se u Kirijat-Arvi i zaseocima njenim, i u Divonu i zaseocima njegovim, i u Jekavseilu i selima njegovim,
26 I u Jesuji i Moladi i Vet-Feletu,
27 I u Asar-Sualu i Virsaveji i zaseocima njenim,
28 I u Siklagu i u Mekoni i zaseocima njenim,
29 I u En-Rimonu i u Sareji i u Jarmotu,
30 U Zanoji, u Odolamu i selima njihovim, u Lahisu s poljem njegovim, u Azici i zaseocima njenim. I tako se naseliše od Virsaveje do doline Emona.
31 A sinovi Venijaminovi naseliše se od Gavaje u Mihamasu i Aji i Vetilju i zaseocima njegovim,
32 U Anatotu, u Novu, Ananiji,
33 U Asoru, u Rami, u Gitajimu,
34 U Adidu, u Sevojimu, u Nevalatu,
35 U Lodu, u Ononu, i u dolini drvodeljskoj.
36 A Leviti podeliše se medju Judom i Venijaminom.