Pesma nad pesmama

поглавље: 1 2 3 4 5 6 7 8


поглавље 3

Na postelji svojoj noću tražih onog koga ljubi duša moja, tražih ga, ali ga ne nadjoh.
2 Sada ću ustati, pa idem po gradu, po trgovima i po ulicama tražiću onog koga ljubi duša moja. Tražih ga, ali ga ne nadjoh.
3 Nadjoše me stražari, koji obilaze po gradu. Videste li onog koga ljubi duša moja?
4 Malo ih zaminuh, i nadjoh onog koga ljubi duša moja; i uhvatih ga, i neću ga pustiti dokle ga ne odvedem u kuću matere svoje i u ložnicu roditeljke svoje.
5 Zaklinjem vas, kćeri jerusalimske, srnama i košutama poljskim, ne budite ljubavi moje, ne budite je, dok joj ne bude volja.
6 Ko je ona što ide gore iz pustinje kao stupovi od dima, potkadjena smirnom i tamjanom i svakojakim praškom apotekarskim?
7 Gle, odar Solomunov, a oko njega šezdeset junaka izmedju junaka Izrailjevih:
8 Svi imaju mačeve, vešti su boju, u svakog je mač o bedru radi straha noćnog.
9 Odar je načinio sebi car Solomun od drveta livanskog;
10 Stupce mu je načinio od srebra, uzglavlje od zlata, nebo od skerleta, a iznutra nastrt ljubavlju za kćeri jerusalimske.
11 Izidjite, kćeri sionske, i gledajte cara Solomuna pod vencem kojim ga mati njegova okiti na dan svadbe njegove i na dan veselja srca njegovog.