Pesma nad pesmama

1 2 3 4 5 6 7 8


поглавље 6

Kuda otide dragi tvoj, najlepša medju ženama? Kuda zamače dragi tvoj, da ga tražimo s tobom?
2 Dragi moj sidje u vrt svoj, k lehama mirisnog bilja, da pase po vrtovima i da bere ljiljane.
3 Ja sam dragog svog, i moj je dragi moj, koji pase medju ljiljanima.
4 Lepa si, draga moja, kao Tersa, krasna si kao Jerusalim, strašna kao vojska sa zastavama.
5 Odvrati oči svoje od mene, jer me raspaljuju. Kosa ti je kao stado koza koje se vide na Galadu.
6 Zubi su ti kao stado ovaca kad izlaze iz kupala, koje se sve blizne, a nijedne nema jalove.
7 Jagodice su tvoje izmedju vitica tvojih kao kriška šipka.
8 Šezdeset ima carica i osamdeset inoča, i devojaka bez broja;
9 Ali je jedna golubica moja, bezazlena moja, jedinica u matere svoje, izabrana u roditeljke svoje. Videše je devojke i nazvaše je blaženom; i carice i inoče hvališe je.
10 Ko je ona što se vidi kao zora, lepa kao mesec, čista kao sunce, strašna kao vojska sa zastavama?
11 Sidjoh u orašje da vidim voće u dolu, da vidim cvate li vinova loza, pupe li šipci.
12 Ne doznah ništa, a duša me moja posadi na kola Aminadavova.
13 Vrati se, vrati se Sulamko, vrati se, vrati se, da te gledamo. Šta ćete gledati na Sulamci? Kao čete vojničke.