Filipljanima

1 2 3 4

0:00
0:00

поглавље 1

Od Pavla i Timotija, slugu Isusa Hrista, svima svetima u Hristu Isusu koji su u Filibi, s vladikama i djakonima:
2 Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
3 Zahvaljujem Bogu svom kad se god opomenem vas,
4 Svagda u svakoj molitvi svojoj za sve vas s radošću moleći se,
5 Što vi postadoste zajedničari u jevandjelju, od prvog dana i do danas;
6 Uzdajući se u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro delo u vama dovršiti ga tja do dana Isusa Hrista.
7 Kao što je pravo da ja ovo mislim za sve vas, jer vas imam u srcu u okovima svojim i u odgovoru i potvrdjivanju jevandjelja, kao sve zajedničare sa mnom u blagodati.
8 Jer Bog mi je svedok da vas ljubim ljubavlju Isusa Hrista,
9 I zato se molim Bogu da ljubav vaša još više i više izobiluje u razumu i svakoj volji,
10 Da kušate šta je bolje, da budete čisti i bez spoticanja na dan Hristov,
11 Napunjeni plodova pravde kroz Isusa Hrista, na slavu i hvalu Božiju.
12 Hoću, pak, da znate, braćo, da ovo što se radi sa mnom izidje za napredak jevandjelja,
13 Tako da se razglasi u svoj sudnici i kod svih ostalih da su moji okovi za Hrista.
14 I mnoga braća u Gospodu oslobodivši se okovima mojim većma smeju govoriti reč Božiju bez straha.
15 Istina, jedni iz zavisti i svadje, a jedni od dobre volje Hrista propovedaju.
16 Tako ovi, uprkos, Hrista objavljuju nečisto, misleći da će naneti žalost mojim okovima;
17 A ovi iz ljubavi, znajući da za odbranu jevandjelja ležim u tamnici.
18 Šta dakle? Bilo kako mu drago, dvoličenjem ili istinom, Hristos se propoveda; i zato se radujem, a i radovaću se;
19 Jer znam da će mi se ovo zbiti na spasenje vašom molitvom i pomoću Duha Isusa Hrista.
20 Kao što čekam i nadam se da se ni u čemu neću postideti, nego da će se i sad kao svagda sa svakom slobodom Hristos veličati u telu mom, bilo životom ili smrću.
21 Jer je meni život Hristos, a smrt dobitak.
22 A kad mi življenje u telu plod donosi, to ne znam šta ću izabrati.
23 A oboje mi je milo, imajući želju otići i s Hristom biti, koje bi mnogo bolje bilo;
24 Ali ostati u telu potrebnije je vas radi.
25 I ovo znam jamačno da ću biti i ostati kod svih vas na vaš napredak i radost vere,
26 Da hvala vaša mnome izobiluje u Hristu Isusu kad vam opet dodjem.
27 Samo živite kao što se pristoji jevandjelju Hristovom, da vas vidim kad dodjem ili ako vam ne dodjem da čujem za vas da stojite u jednom duhu i jednodušno borite se za veru jevandjelja,
28 I ni u čem da se ne plašite od protivnika; koje je njima znak pogibli a vama spasenja, i to od Boga;
29 Jer se vama darova, Hrista radi, ne samo da Ga verujete nego i da stradate za Nj,
30 Imajući onu istu borbu kakvu u meni videste i sad čujete za mene.