1. Timoteju

1 2 3 4 5 6

0:00
0:00

поглавље 1

Od Pavla, apostola Isusa Hrista, po zapovesti Boga, Spasa našeg i Gospoda Isusa Hrista, nade naše,
2 Timotiju, pravom sinu u veri, blagodat, milost, mir od Boga Oca našeg i Hrista Isusa, Gospoda našeg.
3 Kao što te molih da ostaneš u Efesu, kad idjah u Makedoniju, da zapovediš nekima da ne uče drugačije,
4 Niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja, i koji pre čine prepiranja negoli Božji napredak u veri.
5 A namera je zapovesti ljubav od čistog srca i dobre savesti i vere nelicemerne;
6 U kojima neki pogrešivši svrnuše u prazne govore,
7 I hteli bi da budu zakonici, a ne razumeju ni šta govore, ni šta utvrdjuju.
8 A znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba.
9 Znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen, nego bezakonicima i nepokornima i bezbožnicima i grešnicima, nepravednima i poganima, krvnicima oca i matere, krvnicima ljudskim,
10 Kurvarima, muželožnicima, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, i ako šta ima protivno zdravoj nauci,
11 Po jevandjelju slave blaženog Boga, koje je meni povereno.
12 I zahvaljujem Hristu Isusu, Gospodu našem, koji mi daje moć, što me za vernog primi i postavi me u službu,
13 Koji sam pre bio hulnik i gonitelj i siledžija; ali bih pomilovan, jer ne znajući učinih, u neverstvu.
14 Ali se još većma umnoži blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s verom i ljubavi u Hristu Isusu.
15 Istinita je reč i svakog primanja dostojna da Hristos Isus dodje na svet da spase grešnike, od kojih sam prvi ja.
16 Ali toga radi ja bih pomilovan da na meni prvom pokaže sve trpljenje Isus Hristos za ugled onima koji Mu hoće verovati za život večni.
17 A Caru večnom, Neraspadljivom, koji se ne vidi, jedinom premudrom Bogu čast i slava va vek veka. Amin.
18 Ovu pak zapovest predajem ti, sine Timotije, po predjašnjim proroštvima za tebe: da ratuješ u u njima dobar rat,
19 Imajući veru i dobru savest, koju neki odbacivši otpadoše od vere;
20 Medju kojima su Imenej i Aleksandar koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti.