1. Timoteju

1 2 3 4 5 6

0:00
0:00

поглавље 6

Robovi koji su god pod jarmom da pokazuju svaku čast svojim gospodarima, da se ne huli na ime Božije i na nauku.
2 A koji imaju krštene gospodare, da ne postaju nemarljivi za njih što su braća, nego još bolje da služe, jer su verni i ljubazni, zajedničari u blagodati. Ovo uči i savetuj.
3 Ako li ko drugačije uči, i ne pristaje na zdrave reči Gospoda našeg Isusa Hrista i na nauku pobožnu,
4 Nadu se ne znajući ništa, nego bolujući od zapitkivanja i praznih prepiranja, oda šta postaje zavist, svadja, huljenje, zle misli,
5 Zaludna prepiranja onakvih ljudi koji imaju um izopačen i nemaju istine, koji misle da je pobožnost trgovina. Kloni se takvih.
6 Ali jeste velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom.
7 Jer ništa ne donesosmo na ovaj svet, dakle ne možemo ništa ni odneti.
8 A kad imamo hranu i odeću, ovim da budemo dovoljni.
9 A koji hoće da se obogate oni upadaju u napasti i zamke, i u mnoge lude škodljive želje, koje potapaju čoveka u propast i pogibao.
10 Jer je koren svih zala srebroljublje kome neki predavši se zadjoše od vere i na sebe navukoše muke velike.
11 A ti, o čoveče Božiji! Beži od ovog, a idi za pravdom, pobožnosti, verom, ljubavi, trpljenjem, krotosti.
12 Bori se u dobroj borbi vere, muči se za večni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogim svedocima.
13 Zapovedam ti pred Bogom koji sve oživljuje, i Hristom Isusom koji svedoči za vladanja Pontija Pilata dobro priznanje,
14 Da držiš zapovest čistu i nezazornu do dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista,
15 Koji će u svoje vreme pokazati, Blaženi i jedini Silni Car nad carevima i Gospodar nad gospodarima,
16 Koji sam ima besmrtnost, i živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti, kog niko od ljudi nije video, niti može videti, kome čast i država večna. Amin.
17 Bogatima na ovom svetu zapovedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga Živoga, koji nam sve daje izobilno za užitak;
18 Neka dobro čine, neka se bogate u dobrim delima, neka budu podašni, zajednični,
19 Sabirajući sebi temelj dobar za unapredak, da prime život večni.
20 O Timotije! Sačuvaj što ti je predano, kloni se poganih, praznih razgovora i prepiranja lažno nazvanog razuma,
21 Kojim se neki hvaleći otpadoše od vere. Blagodat s tobom. Amin.