1. Petrova

1 2 3 4 5

0:00
0:00

поглавље 1

Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranim došljacima, rasejanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitaniji;
2 Po providjenju Boga Oca, svetinjom Duha dovedenim u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
3 Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živu nadu vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih,
4 Za nasledstvo nepropadljivo, koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas,
5 Koje je sila Božija verom sačuvala za spasenje, pripravljeno da se javi u poslednje vreme;
6 Kome radujte se, premda ste sad malo (gde je potrebno) žalosni u različnim napastima,
7 Da se kušanje vaše vere mnogo vrednije od zlata propadljivog koje se kuša ognjem nadje na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos;
8 Kog ne videvši ljubite i kog sad ne gledajući no verujući Ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom.
9 Primajući kraj svoje vere, spasenje dušama.
10 Koje spasenje tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše;
11 Ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše Duh Hristov u njima, napred svedočeći za Hristove muke i za slave po tome;
12 Kojima se otkri da ne samim sebi nego nama služahu ovim što vam se sad javi po onima koji vam propovediše jevandjelje poslanim s neba Duhom Svetim, u koje andjeli žele zaviriti.
13 Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svog uma budite trezni, i zacelo se nadajte blagodati koja će vam se prineti kad dodje Isus Hristos.
14 Kao poslušna deca, ne vladajući se po prvim željama u svom neznanju,
15 Nego po Svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
16 Jer je pisano: Budite sveti, jer sam ja svet.
17 I ako zovete Ocem Onog koji, ne gledajući ko je ko, sudi svakome po delu, provodite vreme svog življenja sa strahom,
18 Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnog svog življenja, koje ste videli od otaca;
19 Nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlenog i prečistog jagnjeta;
20 Koji je odredjen još pre postanja sveta, a javio se u poslednja vremena vas radi,
21 Koji kroz Njega verujete Boga koji Ga podiže iz mrtvih, i dade Mu slavu, da bi vaša vera i nadanje bilo u Boga.
22 Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično, od čistog srca ljubite dobro jedan drugog,
23 Kao prerodjeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka.
24 Jer je svako telo kao trava, i svaka slava čovečija kao cvet travni: osuši se trava, i cvet njen otpade;
25 Ali reč Gospodnja osaje doveka. A ovo je reč što je objavljena medju vama.