Jakovljeva

1 2 3 4 5

0:00
0:00

поглавље 5

Hodite vi sad, bogati, plačite i ridajte za svoje ljute nevolje koje idu na vas.
2 Bogatstvo vaše istruhnu, i haljine vaše pojedoše moljci;
3 Zlato vaše i srebro zardja, i rdja njihova biće svedočanstvo na vas: izješće telo vaše kao oganj. Stekoste bogatstvo u poslednje dane.
4 Gle, viče plata vaših poslenika koji su radili njive vaše i vi ste im otkinuli; i vika žetelaca dodje do ušiju Gospoda Savaota.
5 Veseliste se na zemlji, i nasladiste se; uhraniste srca svoja, kao na dan zaklanja.
6 Osudiste, ubiste pravednika, i ne brani vam se.
7 Trpite, dakle, braćo moja, do dolaska Gospodnjeg. Gle, težak čeka plemeniti rod iz zemlje, i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni.
8 Trpite, dakle, i vi i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodnji približi.
9 Ne uzdišite jedan na drugog, braćo, da ne budete osudjeni: gle, sudija stoji pred vratima.
10 Uzmite, braćo moja, za ugled stradanja proroke koji govoriše u ime Gospoda.
11 Gle, blažene nazivamo one koji pretrpeše. Trpljenje Jovljevo čuste, i posledak Gospodnji videste: jer je Gospod milostiv i smiluje se.
12 A pre svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, ni drugom kakvom kletvom; nego neka bude šta jeste da, i šta nije ne, da ne padnete pod sud.
13 Muči li se ko medju vama, neka se moli Bogu; je li ko veseo neka hvali Boga.
14 Boluje li ko medju vama, neka dozove starešine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim, i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje.
15 I molitva vere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod; i ako je grehe učinio, oprostiće mu se.
16 Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe, i molite se Bogu jedan za drugog, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednog mnogo može pomoći.
17 Ilija beše čovek smrtan kao i mi, i pomoli se Bogu da ne bude dažda, i ne udari dažd na zemlju za tri godine i šest meseci.
18 I opet se pomoli i nebo dade dažd, i zemlja iznese rod svoj.
19 Braćo! Ako ko od vas zadje s puta istine, i obrati ga ko,
20 Neka zna da će onaj koji obrati grešnika s krivog puta njegovog spasti dušu od smrti, i pokriti mnoštvo greha.