พระคัมภีร์ไบเบิล

Thai Holy Bible

เลือกหนังสือที่จะอ่านพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทย

หากมีการใช้อุปกรณ์ Android หรือ Apple (iOS) โปรดดาวน์โหลดและใช้ app พระคัมภีร์ของเราในการอ่านและฟังพระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษและไทย (และ 35 ภาษาอื่น ๆ ):

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes