การเลือกข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิล - Thai Verse Selection

นี่คือการเริ่มต้นที่ดีถ้าคุณต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวว่าเกี่ยวกับบางประเด็นและหัวข้อ นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ควรจะอ่านพระคัมภีร์ในบริบทเต็ม นี้ช่วยให้เราได้จำทางเดินที่สำคัญที่เป็นรากฐานของความเชื่อของเราและได้รับกำลังใจและความแข็งแกร่งในเรื่องบางอย่างและอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เร่งด่วน เลือกจากหนึ่งในประเภทด้านล่างนี้เพื่ออ่านหรือฟังไฟล์เสียงที่ด้านบนของหน้าสำหรับแต่ละหัวข้อ :