Dhënia


 • Shëroni të sëmurët, pastroni lebrozët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët; falas morët, falas jepni. -
  MATEU / Matthew 10:8
 • Mos i refuzo të mirën atij që i takon, kur e ke në dorë ta bësh. -
  Fjalët e urta / Proverbs 3:27
 • Jepni dhe do t'ju jepet: një masë e mirë, e ngjeshur, e tundur, gufuese do t'ju derdhet në gji, sepse me atë masë që do të matni, do t'ju matet edhe juve gjithashtu''. -
  LLUKA / Luke 6:38
 • Po kështu është edhe besimi; në qoftë se s'ka vepra, është i vdekur në vetvete.Po dikush do të thotë: ''Ti ke besimin, dhe unë kam veprat''; më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të të tregoj besimin tim me veprat e mia.Ti beson se ka vetëm një Perëndi. Mirë bën; edhe demonët besojnë dhe dridhen. -
  JAKOBI / James 2:15-17
 • Ka nga ata që shkapërderdhin bujari dhe bëhen më të pasur, dhe ka nga ata që kursejnë më tepër se duhet dhe bëhen gjithnjë e më të varfër.Njeriu bujar do të pasurohet dhe ai që vadit do të vaditet gjithashtu. -
  Fjalët e urta / Proverbs 11:24, 25
 • Jepi atij që të kërkon, dhe mos refuzo t'i japësh atij që të kërkon hua. -
  MATEU / Matthew 5:42
 • Sepse nevojtarët nuk do të mungojnë kurrë në vend, prandaj unë po të jap këtë urdhërim tënd dhe të them: "Hapja me bujari dorën tënde vëllait tënd, të varfërit tënd dhe nevojtarit në vendin tuaj". -
  Ligji i Përtërirë / Deuteronomy 15:11
 • Ndero Zotin me pasurinë tënde dhe me prodhimet e para të çdo të ardhure që ke;hambarët e tu të grurit do të jenë plot e përplot dhe vozat e tua do të gufojnë me musht. -
  Fjalët e urta / Proverbs 3:9, 10
 • Kush mbyll veshin ndaj britmës së të varfërit, do të bërtasë edhe ai, por nuk do të ketë përgjigje.
  Fjalët e urta / Proverbs 21:13
 • Sillni gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit, që të ketë ushqim në shtëpinë time dhe pastaj më vini në provë për këtë gjë", thotë Zoti i ushtrive, "në se unë nuk do t'i hap pragjet e qiellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. -
  Malakia / Malachi 3:10
 • Madje kur jep lëmoshë, e majta jote të mos dijë ç'bën e djathta,që lëmosha jote të jepet fshehurazi; dhe Ati yt, që shikon në fshehtësi, do të ta shpërblejë haptas.
  MATEU / Matthew 6:3, 4
 • Dhe Mbreti duke iu përgjigjur do t'u thotë: "Në të vërt etë po ju them: sa herë ia keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bëtë mua. -
  MATEU / Matthew 25:40
 • Dhe ju them këtë: Ai që mbjell me kursim, do të korrë po me kursim; dhe ai që mbjell dorëhapur edhe do të korrë dorëhapur.Secili le të veprojë ashtu si ka vendosur në zemrën, as me keqardhje as nga shtrëngimi, sepse Perëndia do një dhurues të gëzuar.Dhe Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teprojë për ju, aq sa mbasi të keni gjithnjë mjaft në çdo gjë, t'ju tepërojë për çfarëdo pune të mirë,sikurse është shkruar: ''Ai ndau, u ka dhënë të varfërve, drejtësia e tij mbetet në përjetësi''.Edhe ai që i jep farën mbjellësit dhe bukë për të ngrënë, ju dhëntë dhe e shumoftë farën tuaj, dhe i bëftë të rriten frytet e drejtësisë suaj;dhe atëherë do të pasuroheni për të qenë dorëdhënë, duke i sjellë nëpërmjet nesh falënderim Perëndisë.Sepse kryerja e kësaj shërbese të shenjtë jo vetëm përmbush nevojat e shenjtorëve, por sjell edhe një mbushulli falëndërimesh ndaj Perëndisë, -
  2 KORINTASVE / Corinthians 9:6-12