Abort


 • Nuk do të vrasësh. -
  Ligji i Përtërirë / Deuteronomy 5:17
 • Dhe sytë e tu panë masën pa trajtë të trupit tim, dhe në librin tënd ishin shkruar ditët që ishin caktuar për mua, megjithëse asnjë prej tyre nuk ekzistonte ende.-
  Psalmet / Psalms139:16
 • Kështu Perëndia krijoi njeriun simbas shëmbëlltyrës së vet, simbas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e femrën. -
  Zanafilla / Genesis 1:27
 • Ja, bijtë janë një trashëgimi që vjen nga Zoti; fryti i barkut është një shpërblim. -
  Psalmet / Psalms127:3
 • Po, ti ke formuar të përbrëndëshmet e mia, ti më ke endur në barkun e nënes sime.Unë do të të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekulluar; veprat e tua janë të mrekullueshme, dhe unë e di shumë mirë këtë gjë.Kockat e mia nuk ishin një e fshehtë për ty kur u formova në fshehtësi duke u endur në thellësitë e tokës. -
  Psalmet / Psalms139:13-15
 • Ai që më ka bërë mua në barkun e nënës, a nuk e ka bërë edhe atë? A nuk ka qenë po ai Perëndi që na ka krijuar në bark?-
  Jobi / Job 31:15
 • "Para se unë të të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur; para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve". -
  Jeremia / Jeremiah 1:5