Pretendojnë tokën

  • Çohu në këmbë, bjeri rreth e qark vendit, sepse unë do të ta jap ty". Zanafilla / Genesis 13:17
  • Tokat nuk do të shiten për gjithnjë, sepse toka është imja; sepse ju jeni të huaj dhe qiramarrës tek unë. Leviticus 25:23
  • Çdo vend që do të shkelë këmba juaj, do të jetë juaji; kufijtë tuaj do të shtrihen nga shkretëtira deri në Liban, dhe nga lumi, lumi Eufrat, deri në detin perëndimor. Ligji i Përtërirë / Deuteronomy 11:24
  • ai më çoi larg tyre; ai më shpëtoi sepse i pëlqej. 2 i Samuelit / Samuel 22:20
  • Më kërko dhe unë do të jap kombet si trashëgimi për ty dhe mbarë dheun si zotërim tëndin. Psalmet / Psalms 2:8
  • Por në fatkeqësitë e tyre ata i thirrën Zotit dhe ai i çliroi nga ankthet e tyre;dhe i çoi në rrugën e drejtë, me qëllim që të arrinin në një qytet ku të banonin. Psalmet / Psalms 107:6, 7
  • Kur do të shkoni djathtas ose kur do të shkoni majtas, veshët e tu do të dëgjojnë prapa teje një fjalë që do të thotë: "Kjo është rruga, ecni në të!". Isaia / Isaiah 30:21
  • Lypni dhe do t'ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t'ju çelet. MATEU / Matthew 7:7
  • sepse priste qytetin që ka themelet, mjeshtër dhe ndërtues i të cilit është Perëndia. HEBRENJTE / Hebrew 11:8
  • Dhe ja, unë jam me ty dhe do të të mbroj kudo që të vesh, dhe do të të sjell përsëri në këtë vend; sepse nuk do të të braktis para se të bëj atë që të kam thënë". Zanafilla / Genesis 28:15
  • Ja, pra, unë po dërgoj një Engjëll para teje që të të ruajë gjatë rrugës, dhe të të futë në vendin që kam përgatitur. Eksodi / Exodus 23:20
  • Tani shko, çoje popullin ku të kam thënë. Ja, Engjëlli im do të shkoj para teje, por ditën që do të vij për t'i dënuar, do t'i dënoj për mëkatin e tyre". Eksodi / Exodus 32:34
  • Zoti u përgjigj: "Prania ime do të shkojë me ty, dhe unë do të të jap pushim". Eksodi / Exodus 33:14
  • Do të jesh i bekuar kur hyn dhe i bekuar kur del. Ligji i Përtërirë / Deuteronomy 28:6
  • dhe shkonin nga një komb te tjetri, nga një mbretëri te një popull tjetër.Ai nuk lejoi që t'i shtypte njeri; përkundrazi ndëshkoi disa mbretër për hir të tyre,dhe tha: "Mos prekni të vajosurit e mi dhe mos bëni asnjë të keqe profetëve të mi". Psalmet / Psalms 105:13-15
  • Por në fatkeqësitë e tyre i këlthasin Zotit, dhe ai i shpëton nga ankthet e tyre.Ai e fashit furtunën në një murmurim dhe valët e saj pushojnë.Kur ato qetësohen, ata gëzohen, dhe ai i çon në portin e dëshiruar prej tyre. Psalmet / Psalms 107:28-30
  • Zoti do të ruajë daljet dhe hyrjet e tua, tani dhe përjetë. Psalmet / Psalms 121:8
  • Në rast se marr krahët e agimit dhe shkoj të banoj në skajin e detit,edhe aty dora jote do të më udhëheqë dhe dora jote e djathtë do të më kapë. Psalmet / Psalms 139:9, 10
  • Unë do të ec para teje dhe do të sheshoj vendet e ngritura, do të bëj copë-copë portat prej bronzi dhe do të thyej shufrat prej hekuri.Do të të jap thesaret e territ dhe pasuritë e fshehura në vende të fshehta, me qëllim që ti të njohësh që unë jam Zoti, Perëndia i Izraelit, që të thërret me emër. Isaia / Isaiah 45:2, 3
  • Prandaj thuaj: Kështu thotë Zoti, Zoti: Megjithatë unë i kam larguar midis kombeve dhe i kam shpërndarë në vende të huaja, unë do të jem për ta për pak kohë një shenjtërore në vendet ku kanë shkuar. Ezekieli / Ezekiel 11:16