Здраве


 • Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях;
  Псалми 34:19
 • Болен ли е някой от вас? нека повика църковните презвитери, и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име.И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
  Яков5:14-16
 • Изпраща словото Си та ги изцелява, И ги отървава от ямите, в които лежат.
  Псалми 107:20
 • Върни се та кажи на вожда на Моите люде, Езекия, така казва Господ, Бог на баща ти Давида: Чух молитвата ти, видях сълзите ти; ето Аз ще те изцеля; след три дена ще възлезеш в Господния дом.
  II Kings 20:5
 • Защото ще ти възстановя здравето, И ще те изцеля от раните ти, казва Господ, Понеже те нарекох отхвърлен, и казаха: Това е Сион, за когото никой не го е грижа.
  Еремия 30:17
 • Той дава сила на ослабналите, И умножава мощта на немощните.
  Исая 40:29
 • Той е, Който прощава всичките ти беззакония, Изцелява всичките ти болести;
  Псалми103:3
 • Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
  Исая 53:5
 • Ако прилежно слушаш гласа на Господа своя Бог, и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните; защото Аз съм Господ, Който те изцелявам.
  Изход 15:26
 • И като ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се.
  Лука 17:14
 • И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.
  Матей 10:1
 • А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разиграете като телци из обора.
  Малахия 4:2
 • И Петър му рече: Енее, Исус Христос те изцелява; стани направи леглото си. И веднага той стана.
  Деяния 9:34
 • И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.
  Марко 16:17-18
 • и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив, да изцелее.
  Евреи 12:13
 • А за да се не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън {Или: Мъченически кол.} в плътта, пратеник от сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям.Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене;и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.
  2 Коринтяни12:7-9