Постоянство


 • Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си;
  Притчи 27:23
 • Чужденците ще съградят стените ти, И царете им ще ти служат; Защото в гнева Си те поразих, Но в благоволението Си ти показах милост.
  Исая 60:10
 • Защото така казва Господ Иеова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря.
  Езекиил 34:11
 • Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси овцете Ми.
  Йоан 21:16
 • Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте.
  1 Коринтяни 3:6, 7
 • Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея.
  1 Коринтяни 3:10
 • Ако ние сме посели у вас духовното, голямо нещо ли е, ако пожънем от вас телесното?
  1 Коринтяни 9:11
 • А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.
  2 Коринтяни 9:6
 • И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
  2 Тимотей 2:2
 • Пазете Божието стадо, което е между вас; надзиравайте го, не с принуждение, а драговолно, като за Бога; нито за гнусна печалба, но с усърдие;
  1 Петрово 5:2