Мир


 • А ти ще отидеш при бащите си в мир; ще бъдеш погребан в честита старост. Битие 15:15
 • Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир. Псалми 29:11
 • Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него. Псалми 34:14
 • Но кротките ще наследят земята, И ще се наслаждават с изобилен мир. Псалми 37:11
 • Забележи непорочния и гледай праведния; Защото миролюбивият човек ще има потомство; Псалми 37:37
 • Много мир имат ония, които обичат Твоя закон, И за тях няма спънки та да се препъват. Псалми 119:165
 • Аз съм за мир; но когато говоря, Те са за бой. Псалми 120:7
 • Когато са угодни на Господа пътищата на човека, Той примирява с него и неприятелите му. Притчи 16:7
 • Време за обичане и време за мразене; Време за война, и време за мир. Еклисиаст 3:8
 • Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Исая 9:6
 • Ще опазиш в съвършен мир Непоколебимия ум, Защото на Тебе уповава. Исая 26:3
 • Правдата ще издействува мир; И сетнината на правдата ще бъде покой и увереност до века. . Исая 32:17
 • Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на чадата ти. Исая 54:13
 • Защото ще излезете с радост, И ще бъдете изведени с мир; Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно, И всичките полски дървета ще изпляскат с ръце. Исая 55:12
 • Няма мир за нечестивите, казва моят Бог. Исая 57:21
 • Те не знаят пътя на мира, И няма правосъдие в стъпките им; Сами си изкривиха пътищата; Никой, който ходи в тях, не знае мир. Исая 59:8
 • Повърхностно са лекували те раната на людете Ми, Като са казвали: Мир, мир! а пък няма мир. Еремия 6:14
 • Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Еремия 29:11
 • Ето, ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля, И ще им открия изобилие на мир и на вярност. Еремия 33:6
 • Destruction cometh; and they shall seek peace, and there shall be none. Езекиил 7:25
 • Израилевите пророци, които пророкуват за Ерусалим, И които виждат видения на мир за него, Когато няма мир, казва Господ Иеова. Езекиил 13:16
 • Чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се надигне в сърцето си, и ще погуби мнозина в спокойствието им; ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка. Даниил 8:25
 • Във време, когато са спокойни ще дойде в най-плодородните места на областта и ще извърши това, което не са извършили бащите му или прадедите му; ще раздели между тях грабеж, користи и имот; даже ще измисли хитростите си против крепостите, но само за време. Даниил 11:24
 • Ето върху планините Нозете на онзи, който благовествува, Който проповядва мир! Празнувай, Юдо, празниците си, Изпълнявай обреците си; Защото нечестивият няма вече да замине през тебе, Като е съвсем отсечен. Nahum 1:15
 • Заветът Ми беше с него за живот и за мир, Които и му дадох заради страха, С който Ми се боеше и се страхуваше от името Ми. Малахия 2:5
 • Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Матей 5:9
 • И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас. Матей 10:13
 • Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож. Матей 10:34
 • И Той, като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: Мълчи! утихни! И вятърът престана, и настана голяма тишина. Марко 4:39
 • А Той й рече: Дъщерьо, твоята вяра те изцели; иди си с мир, и бъди здрава от болестта си. Марко 5:34
 • Добро нещо е солта; но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду си. Марко 9:50
 • За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира. Лука 1:79
 • Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Лука 2:14
 • И рече на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир. Лука 7:50
 • И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на тоя дом! Лука 10:5
 • Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир. Лука 14:32
 • Благословен Царят, Който иде в Господното име; мир на небето, и слава във висините! Лука 19:38
 • And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you. Лука 24:36
 • И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам! Йоан 14:27
 • Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света. Йоан 16:33
 • до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призвани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа. Римляни 1:7
 • Опустошение и разорение има в пътищата им; И те не знаят пътя на мира", "Пред очите им няма страх от Бога". Римляни 3:16-18
 • Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ: Римляни 5:1
 • Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир. Римляни 8:6
 • И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!" Римляни 10:15
 • ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Римляни 12:18
 • Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух. Римляни 14:17
 • И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. Римляни 14:19
 • А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви. Римляни 15:13
 • А Бог на мира да бъде с всички Вас. Амин Римляни 15:33
 • Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашия Отец и от Господа Исуса Христа. 1 Коринтяни 1:3
 • Но, ако невярващият напусне, нека напусне; в такива случаи братът или сестрата не са поробени на брачния закон. Бог, обаче, ни е призвал към мир. 1 Коринтяни 7:15
 • Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и поучавам по всичките църкви на светиите. 1 Коринтяни 14:33
 • Най-после, братя, здравейте. Усъвършенствувайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир; и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. 2 Коринтяни 13:11
 • Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос, Галатяни 1:3
 • И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил. Галатяни 6:16
 • А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, Галатяни 5:22
 • Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир, Ефесяни 2:14, 15
 • и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа. Ефесяни 4:3
 • и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. Ефесяни 6:15
 • Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас. Филипяни 4:9
 • и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. Колосяни 1:20
 • И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни. Колосяни 3:15
 • Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне оня ден като крадец. 1 Солунци 5:4
 • Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира. 2 Тимотей 2:22
 • Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Евреи 12:14
 • А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус, Евреи 13:20
 • А плодът на правдата се сее с мир от миротворците. James 3:18
 • Нека се отклонява от зло, и да върши добро; Нека търси мир и да се стреми към него. 1 Петрово 3:11
 • и излезе друг кон, червен; и на яздещия на него се даде да вдигне мира от земята, тъй щото човеците да се избият един друг; и даде му се голяма сабя. Откровение 6:4